Oberta la inscripció als mínors de la UAB

Estudiants

Prop d'una vintena d'itineraris acadèmics (mínors) de diferents disciplines permeten als estudiants de grau de la UAB adquirir una formació específica sobre una matèria aliena als seus estudis per enriquir el seu perfil acadèmic i professional.

14/07/2020

La UAB ofereix a l'alumnat de grau l'oportunitat de seguir els seus mínors, itineraris acadèmics que permeten adquirir competències d'una disciplina diferent a la titulació que s'està cursant.

Els mínors, organitzats pels diferents centres de la UAB, permeten assolir competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la titulació de grau mitjançant assignatures d'altres plans d'estudis. La UAB ofereix prop d'una vintena de mínors de diferents àmbits (llengües i cultures, desenvolupament sostenible, estudis de gènere, paleontologia...) que ofereixen una formació més especialitzada i noves competències de cara a la incorporació al mercat laboral.

Si es superen els crèdits establerts, el mínor queda acreditat en el suplement europeu al títol. A més, els crèdits cursats al mínor tenen la consideració de crèdits optatius i formen part, doncs, del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau.

Més informació: Mínors

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Educació de qualitat