Sala de premsa Premsa i mitjans

Nota informativa de l’Equip de Govern en relació amb la docència del curs 2020-2021

Estudiants d'Enginyeria

La UAB ha decidit iniciar el curs en una modalitat docent que inclourà tota la docència presencial que les circumstàncies permetin i una part de docència organitzada de manera no presencial en allò que no es pugui fer al campus.

04/06/2020

La UAB és una universitat presencial amb un campus i uns equipaments que, en el seu conjunt, configuren l’entorn òptim per a la vida universitària, en tots els seus vessants acadèmic, social, cultural i participatiu, els quals hem perdut aquests darrers mesos i que volem tornar a recuperar tan aviat com sigui possible.

La situació d’emergència sanitària probablement no permetrà començar el curs amb una presencialitat total. És per això que l’Equip de Govern, conjuntament amb les direccions dels centres, ha decidit iniciar el curs en una modalitat docent que inclourà tota la docència presencial que les circumstàncies permetin i una part de docència organitzada de manera no presencial en allò que no es pugui fer al campus.

El calendari i l’horari del curs s’ha establert de manera que es pugui recuperar la presencialitat total tan bon punt sigui possible, en la mesura que les circumstàncies sanitàries ho permetin. En aquest marc, es prioritzarà la presencialitat de les activitats amb més component pràctic i interpersonal, com ara les pràctiques, els laboratoris i els seminaris.

Es donarà una atenció presencial especial a l’alumnat de primer curs i al que acaba els estudis. També es tindrà una particular cura de l’alumnat amb situacions de dificultat.

Tots els esforços de la UAB aniran adreçats a garantir que el curs es pugui desenvolupar amb la màxima normalitat i seguretat possibles, tot tenint en compte també els aprenentatges d’aquests mesos complexos que hem hagut d’afrontar. Atès que la situació pot anar variant, les condicions de docència poden evolucionar puntualment en un sentit o un altre, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Més informació: Web Coronavirus UAB