Què s'ha de tenir en compte per a fer exàmens a la Facultat?

Alumne fent un examen amb mascareta

Per tal de continuar garantint les mesures de seguretat enfront la COVID-19 per a tota la comunitat universitària, la UAB informa de les recomanacions generals a tenir en compte per a l'organització i el desenvolupament de les proves presencials als campus de la UAB.

09/11/2020

Per tal de continuar garantint les mesures de seguretat enfront la COVID-19 per a tota la comunitat universitària, la UAB informa de les recomanacions generals a tenir en compte per a l'organització i el desenvolupament de les proves presencials als campus de la UAB.

Tant el personal docent com l’alumnat han de seguir les instruccions bàsiques per a garantir el correcte i segur desenvolupament dels exàmens (ús obligatori de mascareta, aforament màxim, distància de seguretat, neteja, etc.)

Els exàmens es desenvoluparan amb les finestres obertes, a no ser que la climatologia sigui adversa i afecti el normal desenvolupament de la prova. És important portar roba que sigui còmoda i d'abric.

 

Indicacions dirigides a l’alumnat:

 • L’alumnat haurà de seguir en tot moment les indicacions del professorat.
 • Cal entrar a la facultat 10 minuts abans del començament de la prova i evitar romandre a l'interior de l'edifici més temps del necessari.
 • Mentre no s’entri a l’aula i es romangui al passadís, cal mantenir la distància de seguretat. S’han d’evitar les aglomeracions a les entrades i sortides de l'aula.
 • Abans d’entrar a l’aula, cal que desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic situat a l’entrada.
 • Cal ocupar única i exclusivament els llocs de l’aula senyalitzats seguint les indicacions del personal docent.
 • La mascareta haurà d’estar correctament col·locada en tot moment.
 • No és permès compartir estris personals.
 • En acabar l’examen, cal recollir els estris personals, dipositar l’examen a la taula del professorat i dirigir-se cap a la sortida de l’aula.
 • Per tal d’evitar aglomeracions, cal abandonar l’edifici immediatament sense esperar la resta de persones que en aquell moment encara siguin a l’aula, evitant romandre en els passadissos i mantenint el silenci per respectar a la resta de companys i companyes que encara no hagin finalitzat l’examen.

 

Indicacions dirigides al personal docent:

 • L'organització de la prova tindrà en compte el nombre de persones assistents per tal de disposar de les aules necessàries i garantir el manteniment de la distància de seguretat entre l'alumnat, així com reduir l'aforament al màxim possible, que en cap cas pot ser superior al 50%.
 • Per tal d'evitar possibles aglomeracions, cal informar de manera anticipada a l'alumnat a quina aula realitzaran la prova (determinat ja sigui pel cognom o número de NIE).
 • Cal vetllar per mantenir els accessos esglaonats a les aules.
 • Sempre que sigui possible, es diferenciaran les portes d'entrada a l'aula de les de sortida.
 • El dia de l’examen es recollirà a l'SLIPI el paper d’examen. Aquest material s’entregarà sota un estricte compliment del protocol sanitari (manipulació del paper amb mans netes més gel hidroalcohòlic).
 • Un cop a l’aula, només en cas que no es disposi de ventilació mecànica i la climatologia sigui prou adversa per afectar el normal desenvolupament de la prova, es podran tancar parcialment les finestres durant l’examen, deixant una petita obertura d'aproximadament 4 dits. En cas de dubte sobre les condicions de ventilació es pot consultar prèviament al Servei de Prevenció
 • Les portes de l’aula restaran obertes tota l’estona.
 • Un cop l’alumnat sigui a l’aula, s’entregarà el paper d’examen sota un estricte compliment del protocol sanitari (manipulació del paper amb mans netes més gel hidroalcohòlic).
 • El personal docent vetllarà perquè sigui adequada la neteja de mans de l’alumnat prèvia a l'entrada a l'aula així com la distribució dins l'aula.
 • Finalitzada la prova, es recolliran i ordenaran els exàmens dipositats per l'alumnat a la taula del professorat. S’aconsella disposar d’una safata, caixa o similar per a la recollida de les proves.
 • No és permès que l'alumnat romangui als passadissos un cop finalitzada la prova.
 • Es prohibeix l’entrada de qualsevol persona a l’aula sense mascareta, a no ser que estigui justificat per causes mèdiques i s’acrediti documentalment. En el cas que algun alumne ho acredités, s’hauria de situar a major distància de la resta de companys i a prop d’una finestra.
 • Els SLIPI disposen de mascaretes i poden facilitar-les en el cas d’haver-hi alguna incidència durant el desenvolupament de les proves.

 

Més informació: Web d'informació sobre el coronavirus

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

 • Pau, justícia i institucions sòlides
 • Educació de qualitat