Sala de premsa Premsa i mitjans

Més de vuit mil estudiants fan les PAU a tribunals de la UAB

Proves d'accés a la universitat del 2020 a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB

Prop de 40.000 estudiants realitzaran enguany les proves d'accés a la universitat a Catalunya, dels quals més de vuit mil ho faran a tribunals coordinats per la UAB. Estaran situats als campus de Bellaterra i de Sabadell, i a altres seus a l'entorn geogràfic de la Universitat. Les proves es desenvoluparan entre el 8 i l'11 de juny sota mesures de seguretat sanitària degut a la pandèmia.

07/06/2021

Del 8 a l'11 de juny, la UAB acollirà un any més les proves d'accés a la universitat, que enguany es realitzaran de nou amb mesures sanitàries per protegir tant els estudiants com el personal universitari dels riscos derivats de la pandèmia de la COVID-19. La UAB coordina 43 tribunals que aplegaran uns 8.200 estudiants.

Enguany, aquests tribunals estaran repartits entre els campus de Bellaterra i de Sabadell, i altres instal·lacions situades a Barcelona, Granollers, Llinars del Vallès, Mollet del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sabadell i Terrassa. Pel que fa a les proves que es realitzaran al campus de Bellaterra, els tribunals estaran repartits a diferents centres: les facultats de Ciències, Ciències de la Comunicació, Ciències de l'Educació, Ciències Polítiques i Sociologia, Economia i Empresa, Filosofia i Lletres, Medicina, Traducció i Interpretació, i Veterinària, així com a les escoles d'Enginyeria i de Postgrau. A més, hi haurà proves també a l'aulari central, a la Biblioteca d'Humanitats, a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, a l'Edifici Blanc de la Vila Universitària, a l'Hotel Campus i a la sala Teatre de la plaça Cívica.

Els tribunals estaran distribuïts de manera que l'alumnat de cada tribunal pugui tenir una àrea de descans al seu entorn sense que es produeixin grans concentracions de persones abans i després de les proves. La UAB facilitarà material de protecció -guants i mascaretes- a tot el personal docent i administratiu que intervingui en l'organització de les proves. Als espais utilitzats hi haurà també gel hidroalcohòlic a disposició de totes les persones participants. La Universitat comptarà amb material de protecció per cobrir eventualitats però l'alumnat haurà de portar la seva pròpia mascareta per realitzar les proves.

Dues fases

La convocatòria ordinària de les proves d'accés a la universitat d'enguany estava prevista per al mes de juny però s'ha hagut de canviar les dates a causa de la pandèmia. Les proves es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d'un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d'estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera i història) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d'opció. Així, els estudiants podran escollir entre matemàtiques, llatí, fonaments de les arts, i matemàtiques aplicades a les ciències socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d'aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 21 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d'admissió que pot arribar fins als 14 punts.

A partir del dia 25 de juny, es podran consultar els resultats de les PAU. Per tal de conèixer la situació de les facultats i quins són els mitjans de transport disponibles per arribar-hi podeu consultar la pàgina de Mobilitat i Transports de la UAB.

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
  • Reducció de les desigualtats
  • Educació de qualitat