Les biblioteques de la UAB, més digitals que mai

MemoriaBiblioteca2021

Durant l'any passat es van realitzar més de dos milions de descàrregues de documents de la biblioteca digital de la UAB, es va impulsar el creixement de l’adquisició de llibres en format digital fins el el 76% i es va  incrementar en un 65% el nombre de llibres digitals recomanats a les assignatures. Aquestes són només algunes de les dades que recull el Servei de Biblioteques de la UAB en la seva Memòria anual, que s'acaba de presentar, en un any marcat per la pandèmia i la no presencialitat.

01/06/2021

Dos serveis que s'han encetat durant la pandèmia i que es continuaran mantenint per la bona acceptació són la bibioteca en línia i la formació d’usuaris i l’assessorament en línia.

Seguint les instruccions del Govern de la Generalitat, les biblioteques de la UAB van tancar les seves portes el 13 de març del 2020 com a part de la suspensió de l'activitat docent presencial a tots els campus i centres docents de la UAB. Arran d’aquest confinament, el Servei de Biblioteques ha anat avançant en l’oferta de serveis digitals, creant-ne de nous i potenciant la col·lecció digital i l’accés a aquests recursos.

Increment del 65% de llibres digitals recomanats a les assignatures

De la bibliografia recomanada pel professorat a les guies docents s'ha donat accés a 32.219 recursos bibliogràfics. La inversió en recursos digitals efectuada el 2020, juntament amb una revisió exhaustiva del contingut de les bibliografies, ha permès incrementar en un 65% el nombre de llibres digitals recomanats a les assignatures i així facilitar l’accés remot a aquest contingut.

"La situació sanitària ha posat a prova la nostra capacitat de resiliència i adaptació al canvi. Però també hem fet un salt qualitatiu en les habilitats i competències professionals en el món digital i de la comunicació, així com en la implementació del teletreball", afirmen en aquesta memòria els responsables de les biblioteques a la UAB.

El DDD supera una xifra especial

Pel que fa al Diposit Digital de Documents (DDD) -conjunt de serveis per a recopilar, gestionar, difondre i preservar la seva producció científica digital- durant el 2020 va superar els 200.000 registres, que són, sens dubte, una fita important per a l’impuls de l’accés obert al coneixement. Aquest dipòsit institucional, creat el 2006 per iniciativa del Servei de Biblioteques i amb la col·laboració del Servei d’Informàtica, va arribar a aquest número en un moment de difícil accés als documents en paper o audiovisual custodiats a les biblioteques. Aquesta és una fita important també per a la difusió de col·leccions patrimonials digitalitzades ja que augmenten la visibilitat i consulta del patrimoni català i fan visible col·leccions custodiades a la UAB, al mateix temps que garanteix la seva preservació. A finals del 2020 el DDD comptava amb 210.893 registres, la qual cosa significa que ha crescut en un 8,6%. Les col·leccions amb un augment més gran de nombre de documents són les d’articles, les de materials acadèmics i les dels fons personals

"És possible que estiguem vivint un punt d’inflexió històric que suposarà un canvi global on la virtualitat serà més present", s'afirma en la introducció d'aquesta memòria de l'activitat del Servei de Biblioteques del 2020.

Increment de serveis digitals

El nombre de datasets dipositats s’ha doblat al llarg del 2020. El Consell de Govern de la UAB va aprovar la política de dades de recerca en obert per a la UAB que cobreix les necessitats dels grups i centres de recerca amb projectes finançats tant d’àmbit nacional com internacional pel que fa a la publicació de les dades finals en accés obert. 

Pel que fa a la col·lecció digital, el Servei de Bibioteques hi segueix apostant, per afavorir la seva consulta des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment. Aquest any 2020, s'ha impulsat, encara més, el creixement de l’adquisició de llibres en format digital fins el el 76%. En el cas de les revistes subscrites el percentatge puja al 97%.

Per tal de facilitar als usuaris l’accés a tots els serveis digitals es van crear diverses pàgines web, que juntament amb les xarxes socials, el Whatsapp i el Teams, han estat les eines de comunicació més utilitzades bona part del 2020. De les pàgines web creades cal destacar la de Biblioteca en línia que és la carta de serveis digitals de les Biblioteques UAB. També es va donar accés a tots els recursos digitals gratuïts que els editors van posar en obert per facilitar la consulta, la docència i la recerca, a l’hora que es feia difusió del cercador i de la web de Llibres digitals a prova.

Dos serveis que s'han encetat durant la pandèmia i que es continuaran mantenint per la bona acceptació són la biblioteca en línia (https://www.uab.cat/web/que-oferim/biblioteques-des-de-casa-1345810495230.html), una pàgina amb els serveis digitals; i la formació d’usuaris i l’assessorament en línia, ja sigui telepresencial via Teams o virtual via Moodle: https://www.uab.cat/web/que-oferim/cursos-de-formacio-1345708785493.html

Fons documentals

Les col·leccions de fons documentals de les biblioteques de la UAB són els recursos d’informació, físics i virtuals, de suport a l’aprenentatge, a la docència i a la recerca. El 2020 han ingressat 19.105 exemplars (13.918 han estat per compra, 4.932 per donatiu i 255 per intercanvi). A 31 de desembre del 2020 el fons total se situa en 1.372.071 monografies i 29.507 publicacions periòdiques en curs de recepció. El nombre de llibres electrònics consultables era de 75.320 i el nombre de subscripcions a revistes digitals de 29.507. 

Més informació:

-Publicació "Què fem a les biblioteques?" (resum de les dades de la memòria 2021)

-MEMÒRIA DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 2020