La UAB i la inserció laboral de les persones en risc d'exclusió social

Feina per a tothom: Experiències d'inclusió laboral a la UAB

El 25 de febrer es va dur a terme el webinar “Feina per a tothom: Experiències d’inclusió laboral a la UAB” on es va parlar de les eines disponibles a la universitat per adreçar la inclusió laboral. 

22/03/2021

El passat 25 de febrer va tenir lloc el webinar “Feina per a tothom: Experiències d’inclusió laboral a la UAB”. Aquest s'emmarca dins les activitats setmanals del Campus SiS i es va organitzar amb la col·laboració de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i de la Core Educació i Ocupabilitat. Podeu visualitzar el webinar fent clic al cartell.

El webinar va comptar amb la participació de grups de recerca de la UAB, com ara el Grup de Recerca Emigra, del CER-Migracions i el Grup de Recerca Diversitat i Orientació i també amb altres ponents de l’empresa HP, amb seu a Sant Cugat, i de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR). A més a més, va participar Izaskun Manuel Lladós, graduada de la UAB i usuària del PIUNE i del Programa UAB Impuls qui va compartir la seva experiència en la cerca de feina.

Jordi Pàmies, investigador del Grup de Recerca Emigra, va explicar quin és el panorama del sistema educatiu i del mercat laboral per als fills i filles dels migrants i va exposar els reptes dels dos àmbits esmentats per a aconseguir la inserció laboral d’aquest col·lectiu.

Cristina Laborda, investigadora del Grup de Recerca Diversitat i Orientació, va centrar-se en les metes a complir dins del grup de les persones amb discapacitat per tal que aquestes puguin accedir a llocs de treball de qualitat. Va remarcar en qui recau la responsabilitat d’adaptar els llocs de treball i la importància d’aquest per a totes les persones i també va comentar els processos de selecció, formació i de treball als quals accedeixen.

Berta Porcel va presentar el Programa UAB Impuls, un programa desenvolupat per la FAS i que forma part de la xarxa Incorpora de Fundació “la Caixa”. El projecte té l’objectiu de facilitar la inserció laboral a les persones graduades i alumnes de la UAB que estiguin en risc d’exclusió social.

Víctor Tejero i Nicolas Porcel, personal de recursos humans d’HP, van exposar les xarxes d’impacte en la seva empresa que compten amb la implicació del mateix personal i que tenen l’objectiu de millorar els mecanismes d’integració a l’empresa de certs col·lectius, com ara les dones, el col·lectiu LGTBIQ o les persones joves. Va donar a conèixer les mesures aplicades per millorar la integració de les persones amb discapacitat i en les oportunitats laborals destinades als joves a HP.

Izaskun Manuel, usuària del Programa UAB Impuls, va explicar la seva experiència personal a l’hora de cursar el grau, el màster i de trobar feina i com des del PIUNE i el Programa UAB Impuls van donar-li suport al llarg de tot procés.

Laura Riba coordinadora a la FAS del Programa d’Acollida de persones en situació de refugi a la UAB va explicar que el programa es basa en quatre eixos: acollida, formació, sensibilització i treball en xarxa. Els reptes pels quals treballa el programa són que aquest col·lectiu pugui arribar de manera segura a un territori amb drets i accedir a formació i treball.

Finalment, Albert Ferré, tècnic laboral de la CEAR, va proporcionar dades sobre les persones sol·licitants d’asil en l'àmbit espanyol i la comparació amb altres països europeus. Amb aquestes dades sobre la taula, va exposar les problemàtiques amb les quals es poden trobar aquestes persones i quin procediment segueixen a CEAR per donar suport en el seu procés d’inserció laboral.

Grup de Treball de Valors Responsables i Solidaritat

Aquesta sessió va ser una de les accions del Grup de Treball de Valors Responsables i Solidaritat, dinamitzat per la FAS i format pel Servei d’Ocupabilitat de la UAB, el PIUNE, el Servei per a la Inclusió a la UAB, el Servei de Biblioteques, la Unitat de Dinamització Comunitària de la UAB, la xarxa CORE d’Educació i Ocupabilitat, la Fundació Alumni, i la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal. Un dels objectius del Grup de Treball és potenciar els programes d’integració laboral per a persones en risc d’exclusió social.

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Treball digne i creixement econòmic
  • Pau, justícia i institucions sòlides
  • Igualtat de gènere
  • Educació de qualitat
  • Consum i producció responsables
 

Notícies relacionades

Acte de celebració del 50è aniversari de la Facultat de Ciències

Agustí Nieto-Galan defensa la "democratització de la ciència"

Agustí Nieto-Galan ha afirmat que la democratització de la ciència representa "un canvi profund en els termes en què el coneixement científic es produeix, difon i legitima" a la conferència amb què la Facultat de Ciències ha celebrat el seu cinquantè aniversari.

Totes les notícies