CORES UAB Xarxa CORE d'Educació i Ocupabilitat

La xarxa CORE en Educació i Ocupabilitat

 

L'Educació és i seguirà sent un repte que s'ha d'abordar des de diferents i múltiples perspectives socials per tal que doni resposta a les necessitats de cada moment. En la societat actual l'educació ha de cobrir, en una de les seves finalitats, una perspectiva econòmica i laboral de l'individu; imprescindible per esdevenir ciutadans lliures, autònoms i amb esperit crític. Per tant en aquesta primera interacció trobem la complexa, però innegable, relació entre Educació i Ocupabilitat.

Per altra banda, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) dóna, entre d'altres, la següent definició d'ocupabilitat: "Grau d’adaptabilitat que demostra un individu en la consecució i manteniment d'una feina, així com en l'actualització de les seves competències professionals". En aquest sentit, el sistema educatiu en particular i l'educació, en termes més generals, ha de proporcionar habilitats, coneixements i actituds als ciutadans per tal de cobrir la demanda laboral. De nou, trobem evidències de la relació imprescindible entre el món educatiu i el món laboral.

Més concretament, si ens centrem en els reptes específics actuals que relacionen l'empleabilitat amb l'educació és evident que les noves demandes laborals posen en qüestió l'actual sistema educatiu. La falta de correspondència (mismatching) genera efectes socials i econòmics no desitjats com són el malbaratament o la fuga de talent, la subocupació, l'atur i el fre al desenvolupament de determinats sectors econòmics. L'empleabilitat de les persones que es formen i que han d'exercir una professió és una exigència per a totes les institucions educatives i socials, i en especial per a les institucions d'educació superior.

És en aquest marc on la UAB del segle XXI ha de posicionar-se per continuar sent un referent de qualitat i contribuir al desenvolupament econòmic i social del seu entorn. Per això, aquesta CORE assumeix no només el rol habitual d'institució generadora de coneixement adreçat al repte específic sinó també el d'actora indiscutible, com a part del problema i part de la solució.