Sala de premsa Premsa i mitjans

La UAB i la Diputació de Barcelona posen en marxa el primer Pregrau Dual

Pregraus Duals UAB Barcelona
Els pregraus duals són una nova oferta formativa professionalitzadora: una titulació pròpia d'1 any amb pràctiques en empreses i institucions col·laboradores i amb pagaments mensuals en concepte d'ajut als estudis.

27/07/2018

1 any de formació universitària a la UAB i formació pràctica a ajuntaments i consells comarcals, amb ajut a l’estudi per cada alumne per valor de 2.300 euros. Admissió oberta a partir de setembre de 2018!

El proper curs, la UAB oferirà una nova oferta formativa professionalitzadora, sense precedents a les universitats catalanes. Es tracta d’una titulació pròpia adreçada a joves que no disposen ni de grau ni d’experiència professional. El primer Pregrau dual estarà centrat en sistemes d'informació a les administracions locals. El termini d’admissió s’obrirà el setembre.

Especialista en Sistemes d’Informació a les administracions locals és el primer dels Pregraus Duals impulsats per la UAB, concebut perquè els joves incrementin la seva ocupabilitat en el sector públic en un context de formació molt pràctica, amb la corresponsabilitat de la Diputació de Barcelona i de les administracions locals, així com amb la garantia de qualitat dels ensenyaments de la UAB.

Malgrat l’evidència que les administracions públiques concentren necessitats de capacitació relacionades amb la informàtica i la digitalització, és un fet que els joves titulats en cicles formatius de grau superior de la família d’informàtica i comunicacions desconeixen notablement el món de les administracions locals, fet pel qual difícilment projecten la seva professionalització en el sector públic. Una manera de fomentar aproximacions és mitjançant l’adopció de models duals d’ensenyament de competències TIC amb reconeixement acadèmic del temps d’activitat i formació pràctica. En el model UAB, addicionalment, la fase de formació dual es reforça amb un ajut mensual als estudis.

Però aquest Pregrau Dual no només dotarà de coneixements TIC, sinó també de competències tranversals que porten els alumnes a millorar la seva qualificació i el seu desenvolupament personal. Alhora, proposarà un contacte dels joves amb el campus de la UAB, fet que pot estimular-nos, en un futur, a seguir estudiant un grau universitari, si compleixen els requisits d'accés, i la formació obtinguda en el Pregrau podrà ser objecte de reconeixement acadèmic en les titulacions de grau impartides per la UAB, si els estudis així ho preveuen, i segons les directrius establertes a la Normativa acadèmica de la UAB.

La previsió de la UAB és impulsar diversos estudis d’aquesta modalitat sense precedents a les universitats catalanes durant el 2019, entre d’altres en els àmbits els camps de TIC i salut, en una resposta per cobrir demandes de tècnics qualificats en empreses i organitzacions, així com d’afavorir la inserció dels titulats universitaris.

Més informació:
Pregraus Duals UAB
Especialista en Sistemes d’Informació a les administracions locals