Pregraus Duals Estudis pràctics becats

Presentació

Pregrau Dual Especialista en sistemes d'informació a les administracions locals


Especialista en sistemes d'informació a les administracions locals

Aquest Pregrau dual té com a finalitat formar joves perquè incrementin la seva ocupabilitat en el sector públic en un context de formació molt pràctica i, per tant, professionalitzadora, amb la corresponsabilitat de la Diputació de Barcelona (DIBA) i de les administracions locals, així com amb  la garantia de qualitat que ofereixen els ensenyaments de la UAB.

Aquest programa no només dota els alumnes de competències TIC, sinó també de competències tranversals que permeten als alumnes millorar la seva qualificació i el seu  desenvolupament personal. Alhora proposa un contacte dels joves amb el campus de UAB, fet que pot estimular-nos, en un futur, a accedir a un grau universitari.

Si teniu algun dubte, podeu contactar amb pregraus.duals@uab.cat.

També us podeu descarregar la Guia Docent d'aquest Pregrau dual a través d'aquest enllaç.
 

Calendari: Inici el 16 de setembre del 2019 a les 9:00h

Preu: 1.300€

Ajut a l'estudi a cada alumne per valor de 1.700 euros

Lloc (fase formació universitària): Escola d’Enginyeria de la UAB (Edifici Q, Carrer de les Sitges, 08193 · Bellaterra)

Formació pràctica: A ajuntaments i consells comarcals del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Barcelonès

Horari: Matí / tarda

Crèdits: 60

Títulació: Títol propi de la UAB

Places: 25

Idioma: Català / castellà

Accés: Acreditar el títol de batxillerat o equivalent (superades les proves d’accés a la universitat); acreditar el títol de tècnic superior de formació professional, o procedir dels sistemes educatius estrangers regulats al capítol III del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.

 


Amb el suport de: