La UAB, en el 4% de les millors universitats del món segons el rànquing SIR 2021

campus de la UAB

La UAB puja 62 posicions tot ocupant el lloc número 209 entre totes les universitats a nivell mundial, i és la segona universitat espanyola segons el rànquing Scimago Institutions Ranking 2021.

28/04/2021

El grup de recerca SCIMAGO ha publicat la sisena edició del seu rànquing de referència, el Scimago International Ranking (SIR).  La Universitat Autònoma de Barcelona ha millorat 62 posicions respecte de l’edició anterior del rànquing i se situa, en l’edició del 2021, en la posició 209 mundial. A més, assoleix la posició 32 d’Europa i la 2a posició a nivell espanyol en la puntuació global.

SCIMAGO elabora aquest rànquing compost analitzant diferents aspectes de la recerca i la innovació així com l’impacte que tenen les institucions de recerca en la societat. A part de la classificació general, també classifica les institucions en tres vessants: recerca, innovació i l’impacte en la societat.  Tot i que el rànquing classifica totes les institucions de recerca, independentment de la seva forma jurídica, per fer l’anàlisi només s’han tingut en consideració les institucions d’educació superior.

La classificació destaca l’evolució de la UAB al llarg dels darrers anys en el volum, impacte i qualitat de les publicacions científiques, un aspecte on ha fet un salt des de la posició 167 de l’edició anterior a la 109 actual, després de 12 anys per sota de la posició 159. D’aquesta manera, la UAB se situa en el 2% millor del món en recerca i en el 16% en innovació (posició 375), mentre que en impacte social se situa entre el 3% millor del món (posició 119). Globalment se situa entre el 4% de les millors universitats.  

SCIMAGO també classifica les millors universitats del món de 19 àrees de coneixement. Perquè una institució tingui presència en una àrea, és necessari que superi en el darrer any un llindar mínim de producció equivalent al doble del percentatge que aquesta àrea representa al món.

En aquesta classificació la UAB estaria entre les 100 primeres del món en Veterinària (36), Ciències Socials (69), Arts i Humanitats (83) i Odontologia (98). A més, seria la primera d’Espanya en 5 àrees (Ciències Agrícoles i Biològiques, Economia, Ciències Ambientals, Ciències Socials i Veterinària) i entre les tres millors espanyoles en 11 de 19 àrees.  

A escala global, les primeres posicions del rànquing són ocupades per universitats anglosaxones, tot i que van perdent llocs per l’entrada d’universitats asiàtiques. Concretament, els 20 primers llocs són per a 11 universitats dels Estats Units, 3 del Regne Unit, 4 de xineses, una de canadenca i una de Hong Kong.


Més informació:
Scimago International Ranking (SIR)