La UAB adapta els calendaris acadèmic i acadèmic administratiu

Estudiants al campus de la UAB

Davant la situació actual, la UAB ha adaptat el calendari acadèmic i el calendari acadèmic administratiu ales condicions marcades pel Reial Decret de declaració de l'estat d'alarma. Per a més aclariments, caldrà adreçar-se a les gestions acadèmiques dels centres.

17/03/2020

Vist l'establert al respecte de la formació i els terminis administratius al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel COVID-19, la UAB ha adaptat el calendari acadèmic i el calendari acadèmic administratiu de la manera següent:

Calendari acadèmic

Mentre estigui vigent, i seguint l'establert a l'article 9 sobre mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació del Reial Decret 463/2020, la docència programada en el calendari acadèmic de la UAB es manté tal i com estava planificada, amb les adaptacions necessàries, mitjançant modalitats no presencials.

Calendari acadèmic i administratiu

Mentre estigui vigent, i seguint l'establert a la disposició addicional tercera sobre la suspensió de terminis administratius del Reial Decret 463/2020, s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. Pel que fa al calendari acadèmic administratiu de la UAB, aquesta suspensió s'aplica de la manera següent:

  • Queda interromput el còmput dels terminis corresponents a procediments que finalitzen durant la vigència del Reial Decret 463/2020. Quan l'esmentat decret deixi de tenir efecte, els terminis es reprendran. A tal efecte, es publicaran les noves dates per a cadascun dels procediments.
  • No es modifica el còmput dels terminis corresponents a procediments que no finalitzin durant la vigència del Reial Decret 463/2020.

Aquestes mesures i adaptacions poden anar-se revisant i actualitzant en aplicació de futures directrius per a la gestió d'aquesta situació d'excepcionalitat. En cas de dubte o consulta, podeu adreçar-vos al correu electrònic de la vostra gestió acadèmica.

Més informació: Web d'informació sobre el coronavirus

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
  • Reducció de les desigualtats
  • Educació de qualitat
  • Ciutats i comunitats sostenibles
 

Notícies relacionades

Laura Ruiz Flora, guanyadora de l'accèssit dels IV Premis CEPAC

Una estudiant de Dret, guardonada pel seu TFG sobre el món casteller

L’alumna de la Facultat de Dret, Laura Ruiz Floria, ha obtingut l’accèssit del IV Premi CEPAC (Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells) amb un Treball Fi de Grau sobre la regulació administrativa del món casteller, una temàtica molt poc estudiada segons el jurat.

Totes les notícies