Sala de premsa

La FSiE participa en el Pacte Nacional per una Societat Longeva i una Vida Plena

Un conjunt de persones es troben reunides al voltant d'una taula

El Doctor Ramón Miralles, director de la Fundació Salut i Envelliment (FSiE), ha estat convidat a formar part del grup d’experts i expertes del Pacte Nacional per una Societat Longeva i una Vida Plena, impulsat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

06/05/2024

L'objectiu del Pacte és millorar la salut i el benestar de les persones i donar resposta als reptes de l'envelliment de la població.

El grup d’experts i expertes està format per una trentena de referents de reconegut prestigi en diferents àmbits relacionats amb la salut, l'envelliment i el benestar, que treballaran en una diagnosi sobre la longevitat a Catalunya i els reptes socials que se'n deriven, així com en una definició del marc conceptual del Pacte i una proposta d'accions.

Els diferents reptes a abordar s’estructuren en sis grans eixos: ciutadania activa; transicions vitals i projecte de vida; autonomia i vida activa; atenció i cures; investigació i innovació; i activitat econòmica i envelliment. Al voltant d'aquests eixos es plantejaran qüestions molt diverses, com són la lluita contra l'edatisme, la bretxa digital, els nous models d'habitatge i de serveis a domicili, la transformació del model de cures de llarga durada o la innovació en l'àmbit de l'envelliment.

Un cop acordat el document de bases, s'obrirà un procés de participació, obert a tota la ciutadania, a través del qual es podran fer aportacions sobre les accions proposades. Un cop incorporades aquestes aportacions, el document es portarà, per a la seva aprovació, al plenari del Pacte, integrat per representants de l'administració i els diferents actors socials: els departaments del Govern implicats, ens locals, patronats, sindicats, entitats socials i del món del coneixement, així com representants de la ciutadania.

 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
  • Reducció de les desigualtats
 

Notícies relacionades

Totes les notícies