Sala de premsa Premsa i mitjans

Joaquín Gairín, nou degà de la Facultat de Ciències de l'Educació

Joaquín Gairín
La junta de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB ha proclamat Joaquín Gairín, professor del Departament de Pedagogia Aplicada, nou degà del centre. Gairín succeeix Núria Gorgorió, professora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.

06/11/2015

Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar, Joaquín Gairín Sallán és graduat social, psicòleg i pedagog. La seva experiència docent i institucional és àmplia: professor d’EGB, director de centre educatiu, degà de Facultat en una anterior etapa, comissionat per al Clúster en Educació i Formació, director de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UAB i, fins l’actualitat, director del Departament de Pedagogia Aplicada.

Consultor internacional, el professor Gairín intervé en programes de reforma educativa a Espanya i Amèrica Llatina. Actualment dirigeix projectes sobre desenvolupament social i educatiu, desenvolupament organitzacional, processos de canvi educatiu, lideratge, avaluació de programes i institucions, TIC en formació i avaluació d’impacte.

Formaran part de l’equip de govern de la Facultat els professors Albert Casals Ibáñez, secretari i vicedegà de Pràctiques, Anna Marbà Tallada, vicedegana d’Estudis, Antoni Santisteban Fernández, vicedegà de Qualitat i Innovació i Marta Bertrán Tarres, vicedegana d’Estudiants i Mobilitat.

Més informació: Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB