IV Trobada d'actualització de didàctica de llengües estrangeres

II Trobada d'actualització de didàctica de llengües estrangeres

La trobada es desenvoluparà a Casa Convalescència el 25 de gener de 2020, de les 9 a les 14.30 h.

04/12/2019

Les activitats que es duen a terme a les aules són un element que impacta d'una manera determinant en els aprenentatges que s'hi generen. Segons com estiguin plantejades i segons els principis didàctics i pedagògics que les sustentin, poden incidir d'una manera o d'una altra en els processos d'aprenentatge dels estudiants. En aquest sentit, sabem que algunes de les condicions que fan que les activitats mobilitzin aprenentatges sòlids tenen a veure amb l'establiment de vincles amb l'aprenent i amb la creació de situacions significatives que defugin l'exercitació descontextualitzada dels continguts. Per això, en aquesta IV Trobada volem mostrar pràctiques d'aula rellevants per a l'aprenentatge de llengües i plantejar alguns dels fonaments en què es basen.

Web de la Trobada

 

Notícies relacionades

Totes les notícies