IV Trobada d'actualització de didàctica de llengües estrangeres

Tasques significatives en el procés d'aprenentatge

Les activitats que es duen a terme a les aules són un element que impacta d'una manera determinant en els aprenentatges que s'hi generen. Segons com estiguin plantejades i segons els principis didàctics i pedagògics que les sustentin, poden incidir d'una manera o d'una altra en els processos d'aprenentatge dels estudiants. En aquest sentit, sabem que algunes de les condicions que fan que les activitats mobilitzin aprenentatges sòlids tenen a veure amb l'establiment de vincles amb l'aprenent i amb la creació de situacions significatives que defugin l'exercitació descontextualitzada dels continguts. Per això, en aquesta IV Trobada volem mostrar pràctiques d'aula rellevants per a l'aprenentatge de llengües i plantejar alguns dels fonaments en què es basen. 

En col·laborarió amb  

PROGRAMA

08.45 Recepció

09.00 Presentació de la Trobada

09.15 Ponència:
Què vol aprendre el cervell? Una aproximació des de la neurociència
A càrrec de David Bueno, director de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1ST, professor i investigador de la Secció de Genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament de la Universitat de Barcelona. 

10.15 Ponència
Les activitats en un enfocament per projectes
A càrrec de Montse Irún, professora d'anglès a l'Institut Joan Oró de Lleida i professora associada del Departament d'Anglès i Lingüística de la Universitat de Lleida i coordinadora del grup de formadors en llengua anglesa de primària i secundària del Departament d'Educació.
 
11.00 Pausa cafè

11.30 Ponència
Per què m'he tornat "arthinker"?
A càrrec de Jaume Sans, coordinador d'ensenyament del CNL Eramprunyà

12.30 Ponència
Treball per tasques a l'aula d'adults o altrament dit...[acaba el títol de la ponència]
A càrrec de Blanca Linzoain, professora d'alemany a l'EOI de Cornellà de Llobregat i Marc Julià, professor d'anglès i de francès a l'EOI de Cornellà de Llobregat. 

13.30 Taula Rodona amb tots els ponents, conduïda per Laura Farró, catedràtica de llengua i literatura, professora del màster per a professorat de secundària de la Universitat Pompeu Fabra i assessora en diverses institucions educatives.

14.30 Finalització de la trobada

Lloc de realització: Casa Convalescència. Barcelona.
Data: 25 de gener de 2020
Preu: 25 €

Places exhaurides

Es faran gravacions i fotos de tota la trobada.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per obtenir la certificació haureu de signar els fulls corresponents, que trobareu a la secretaria de la Trobada fins a les 11.30h. 


Resum de les comunicacions:
Què vol aprendre el cervell? Una aproximació des de la neurociència
A càrrec de David Bueno, director de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1ST, professor i investigador de la Secció de Genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament de la Universitat de Barcelona. 

El cervell és l'òrgan de la pensa i una de les seves principals funcions biològiques és adaptar el comportament de la persona a l'entorn on viu i es desenvolupa. En aquest context, la principal font d'adaptació és a través dels aprenentatges. Tanmateix, què prioritza el cervell a l'hora d'aprendre? Com integra els aprenentatges? I de quina manera tot allò que aprèn i, sobretot, com ho aprèn, condicionen el seu desenvolupament posterior? En aquesta comunicació es veurà, des d'una perspectiva neurocientífica, la importància de com es transmeten els coneixements per a la construcció integral de les persones. 
 
Les activitats en un enfocament per projectes
A càrrec de Montse Irún, professora d’anglès a l’Institut Joan Oró de Lleida i professora associada del Departament d’Anglès i Lingüística de la Universitat de Lleida i coordinadora del grup de formadors en llengua anglesa de primària i secundària del Departament d’Educació.
 
Quan s'utilitzen projectes a l'aula d'anglès, els professors creen un entorn d'aprenentatge vibrant on els estudiants participen activament i són responsables del seu aprenentatge. Les habilitats de pensament d'alt nivell cognitiu es desenvolupen en una classe on l'aprenent es troba al centre i participa de la comunicació autèntica, l'aprenentatge cooperatiu i la resolució de tasques. A través de projectesm els aprenents desenvolupen habilitats lingüístiques alhora que es converteixen en ciutadans més democràtics i coneixedors del món. Però, com són i què propicien les activitats en el marc de l'enfocament per projectes en l'aprenentatge de les llengües estrangeres? Quines activitats facilitaran l'adquisició de la competència lingüística? No tot s'hi val quan es tracta del procés d'aprenentatge que es vehicula al llarg del projecte. En aquesta ponència mostrarem les característiques que han de tenir les activitats facilitadores de l'ABP a través d'exemples concrets.   

Per què m'he tornat "artthinker"?
A Càrrec de Jaume Sans, coordinador d'Ensenyament del CNL Eramprunyà

Què ens pot aportar l’Art Thinking en l’aprenentatge de segones llengües? D’entrada, ens pot ajudar a adoptar un model educatiu transformador que fomenta el pensament divergent, potencia el plaer en l’aprenentatge, converteix els agents de l’aula en comunitat per desenvolupar projectes artístics. Presentaré com he incorporat aquests fonaments de l’Art Thinking en la meva tasca docent. Descriuré com és aquest procés creatiu, que no es limita  només a l’aula, com imagino el Projecte Mínim Viable i com estructuro una sessió: la pregunta inicial que ens ajuda a confeccionar la cartografia del curs, els descansos cerebrals, la ludificació i diferents produccions culturals. 
 
Treball per tasques a l'aula d'adults o altrament dit... [acaba el títol de la ponència]
A càrrec de Blanca Linzoain, professora d'alemany a l'EOI de Cornellà de Llobregat, i Marc Julià, professor d'anglès i de francès a l'EOI de Cornellà de Llobregat.
 
Després de molts anys d’experiència ensenyant a memoritzar les preposicions del datiu en alemany o a parlar de la passiva perquè surt a la pàgina 37 del llibre d’anglès, començar a treballar amb un enfocament per tasques ens va obrir els ulls: per primer cop els continguts connectaven amb la realitat de l’alumne i del professorat; les activitats deixaven de ser gratuïtes i descontextualitzades, i la llengua era útil i autèntica.

Lluny d'una ponència magistral, us proposem una sessió pràctica de la mà de dos professors d’aula il·lusionats i convençuts amb el seu canvi de mirada que volen compartir tasques fàcils de dur a terme, sense oblidar el camí per arribar-hi. Una sessió de 45 minuts a què li heu posat un títol però que potser us plantejareu canviar-lo al final.

Lloc de realització: Casa Convalescència. Barcelona.
Data: 25 de gener de 2020
Preu: 25 €

Places exhaurides

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per obtenir la certificació haureu de signar els fulls corresponents, que trobareu a la secretaria de la Trobada fins a les 11.30h.