Informació sobre les avaluacions presencials a la UAB

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

La UAB està aplicant en tot moment les mesures de seguretat imprescindibles per tal de garantir que el campus sigui un espai segur. D’acord amb aquest marc, els exàmens, que formen part de les avaluacions de l’alumnat, seran presencials.

07/01/2021

La UAB, seguint les indicacions del PROCICAT, està aplicant en tot moment les mesures de seguretat imprescindibles per tal de garantir que el campus sigui un espai segur. El 4 de gener de 2021 el PROCICAT va fer pública la revisió de les mesures de prevenció i control -resolució SLT/1/2021-, en aquestes mesures segueixen estant autoritzades les pràctiques i les avaluacions.

D’acord amb aquest marc i amb les instruccions pròpies de la nostra universitat, els exàmens, que formen part de les avaluacions de l’alumnat, seran presencials sempre que sigui necessari i han de ser coherents amb la docència impartida. A la UAB només una part de l’avaluació és presencial, ja que aquesta és continuada i es reserva la presencialitat per avaluar aquells aprenentatges concrets que no poden ser qualificats de cap altra manera per acreditar millor, juntament amb la resta d’activitats avaluatives no presencials, les competències que l’alumnat ha d'assolir de cada assignatura. 

La UAB garanteix la seguretat enfront de la COVID-19 per a tota la comunitat universitària i per això va elaborar les directrius generals a tenir en compte per a l'organització i el desenvolupament de les proves presencials als campus. Entre aquestes indicacions, es demana a l’alumnat que entri a la facultat només 10 minuts abans del començament de la prova, que eviti romandre a l'interior de l'edifici més temps del necessari i que abandoni el campus immediatament després d’acabar la prova.

L’alumnat que participarà diàriament en proves avaluatives presencials no arriba a un 10% del total, el que representa aproximadament uns 3.000 estudiants repartits entre més de 600 espais docents de 13 facultats o centres ubicats en les 240 hectàrees del campus.

Qualsevol alumne que tingui un problema concret relacionat amb la COVID-19, d’acord amb les instruccions vigents actualment, ha d’adreçar-se a la coordinació del grau o màster per tal de buscar la solució més adient.

La UAB ha pres totes les mesures necessàries per a que els centres docents siguin espais segurs, però aquesta seguretat requereix la col·laboració de tothom a l’hora de desplaçar-se i romandre, el temps mínim i imprescindible, al campus universitari.

 

Cuidem-nos a la UAB