Estudien ceràmica italiana antiga amb la llum del sincrotró ALBA

Geologia Sincrotró ALBA

Vidrats i decoracions de ceràmiques de Montelupo (Itàlia) dels segles XIV-XIX han estat analitzats per mitjà de microdifracció de raigs X amb llum de sincrotró, a la línia de llum MSPD del Sincrotró ALBA per un equip de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la UAB.

23/11/2020

Els estudis són part d’un projecte de col·laboració iniciat fa un any i que involucra al Museu de Ceràmica de Montelupo, població molt propera a Florència. Durant la recerca, s’han analitzat un total de vint ceràmiques de la zona de Montelupo, mostres d’un ampli ventall cronològic (segles XIV-XIX), decoratiu i cromàtic, tot incloent exemplars de majòlica arcaica avançada, de zaffera (decoració típica de la zona italiana del s. XV), amb imitacions de llustre metàl·lic, decoracions en ull de ploma de paó, i armes o trofeus, entre d’altres.

Per estudiar en profunditat tots aquests materials, Roberta Di Febo, de l’ICAC i tècnica del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB; Lluís Casas, professor del Departament de Geologia de la UAB; juntament amb Oriol Vallcorba, investigador de l’ALBA, han dut a terme a la línia de llum MSPD del sincrotró experiments de microdifracció de raigs X.

Les anàlisis s’han centrat en la identificació de l’estructura de la part més antiga del material i en veure les seves fases microcristal·lines, tant relictes com de nova formació, principalment en les zones decorades. Aquests dos tipus de fases van ser estudiades prèviament ja tallades en forma de làmines primes amb un microscopi petrogràfic a la UAB i, posteriorment, mitjançant microscòpia Raman a l’Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC) de Madrid. Les dades recopilades fins ara s’integraran finalment amb anàlisis de microscòpia electrònica (SEM-EDS) tant en el cas dels vidrats com en les decoracions.

Les diferents tècniques microanalítiques utilitzades proporcionaran informació molt útil per reconstruir els processos tecnològics usats en la fabricació de les ceràmiques, tant pel que fa a les matèries primeres utilitzades com a les condicions de cocció (ús de pigment pur o barrejat amb altres colorants, medi de cocció oxidant o reductor, etc.). A més, com que les fases microcristal·lines presents en els vitralls de ceràmica són marcadors tecnològics excel·lents, podran aportar informació sobre els coneixements i habilitats tècniques dels artesans, el seu coneixement sobre el comportament físic dels materials o la transferència de tècniques entre les diferents produccions de la regió.

Més informació:

Museo Montelupo

 

Notícies relacionades

Totes les notícies