Es reuneix la Comissió de Seguiment d'atenció i ajuda a dones que viuen situacions de violència masclista

PlazaMayorMadrid

La Comissió de Seguiment del conveni de col.laboració entre la UAB, l'Ajuntament de Cerdanyola i l'Institut Català de les Dones (ICD) en matèria d'atenció i ajuda a dones que viuen una situació de violència masclista es va reunir el dilluns, 22 de juliol, a l'edifici Rectorat.

30/07/2019

Aquest conveni -signat el juny de l'any passat- té per objectiu donar resposta a les necessitats d’atenció i ajuda que puguin tenir les dones que pateixen violència masclista que formen part de la comunitat universitària de la UAB.

L'acord preveu un circuit de derivació dels casos detectats i atesos a la Unitat de Psicogènere de la UAB (on es fa una primera acollida i atenció), al Centre d'Informació, Atenció i Recursos per a Dones (CIARD) de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (on es fa un seguiment terapèutic especialitzat).

El conveni estableix, també, la necessitat de constituir una Comissió de Seguiment, formada per representants de cadascuna de les tres institucions i amb l'objectiu de fer el seguiment i l'avaluació de la col·laboració, així com dels diferents processos, també s'encarrega de proposar i treballar nous processos destinats a complir amb l'objectiu del conveni.

Les tres entitats, han mostrat el ferm compromís de seguir treballant en el circuit establert així com seguir fent-ne l'avaluació i seguiment corresponent a través d'aquest espai de treball. Combatre les violències masclistes és un objectiu prioritari de les tres institucions.

Acords
El “Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere de la UAB” es va aprovar al març de 2016-, i ha fet necessària aquesta actuació integral de la xarxa pública pel que fa a l'atenció dels casos de violència masclista.
 
Fins el moment de la signatura del conveni, la UAB oferia una primera atenció i acollida a les dones (a través de la unitat de Psicogènere, ubicada a la Facultat de Psicologia, en coordinació amb l'Observatori per a la Igualtat de la UAB). Ara, amb aquest acord, es facilitarà l’acompanyament i atenció especialitzada en situacions de violencia masclista, més enllà de la universitat, el que permetrà millorar-ne l'atenció.
 
Atenció especialitzada al centre d'atenció per a dones 
S’establirà un circuit de derivació dels casos detectats a la UAB cap al CIARD (Centre d’Informació, Atenció i Recursos per a Dones) de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que ofereix atenció especialitzada en l’abordatge de violències masclistes, un organisme que compta amb la col.laboració i suport econòmic de l’Institut Català de les Dones. El CIARD compta amb dues consultores, una psicòloga especialitzada en violències masclistes, una jurista i una psicopedagoga.
 
Aquest servei forma part de la xarxa de 102 SIAD que hi ha a les poblacions de més de 20.000 habitants de tot Catalunya. Són serveis que depenen dels ens locals que tenen com a objectiu apropar a les dones serveis d’assessorament psicològic i jurídic que donen resposta, de manera coordinada, a les necessitats d’informació, orientació i assessorament laboral, social, personal, familiar i altres. Aquests serveis també fan detecció, prevenció i sensibilització de la violència masclista i formen part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista, conjunt de serveis específics per a l’atenció integral d’aquesta xacra establerts per la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

La Llei defineix la violència masclista com la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, intimidacions o coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

Les violències sexuals són un tipus de violències masclistes i la seva característica principal és que utilitzen el sexe com a forma de control i dominació vers les dones. Les violències sexuals (l’assetjament sexual, els abusos i les agressions sexuals) es poden exercir en diversos àmbits (a la parella, a la feina, a les xarxes socials, a la família, al carrer, als espais d’oci) i a qualsevol edat. La causa principal és el masclisme, que vulnera els drets de les dones a viure la seva sexualitat, els seus espais i la seva vida amb llibertat i autonomia.
 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies