Enquestes d'avaluació del primer semestre

Enquestes d'avaluació docent

El termini per respondre les enquestes d'avaluació del primer semestre del curs 2019-2020 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures / mòduls s'ha ampliat i es podran respondre fins al 31 de gener de 2020. Es fa una crida a l'alumnat, ja que la seva col·laboració és important per poder identificar accions de millora.

03/12/2019

El termini s'ha ampliat i les enquestes es podran respondre fins al 31 de gener de 2020. Us animem a respondre-les per a la millora de la docència!


L'enquesta sobre l'actuació docent del professorat es posa en marxa cada semestre. És l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció de l'alumnat sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula, i al mateix temps, permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions.

Aquesta enquesta es pot respondre mitjançant una pàgina web o via aplicació mòbil (telèfon mòbil o tauleta) del 3 de desembre fins al 31 de gener de 2020.
 
L'avaluació de les assignatures/mòduls de grau universitari és l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció dels estudiants sobre qüestions relacionades amb l'assignatura de grau que està matriculat, i al mateix temps, permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions. L'opinió de l'alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls és bàsica a l'hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d'aprenentatge dels usuaris.

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantment per a la seva millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. La UAB anima als seus estudiants i titulats a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l'alumnat atorga al seu professorat i de les assignatures/mòduls, ja que la identificació personal de l'alumnat -necessària per tal d'assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i les valoracions que aquests fan, no estan relacionades, i no tenen possibilitat de connexió.

Consulta els resultats d'edicions anteriors i més informació: http://www.uab.cat/enquestes/

 

Notícies relacionades

Totes les notícies