El postgrau en Protecció de Dades de la UAB capacita els nous Delegats de Protecció de Dades

Postgrau Protecció de Dades UAB

El nou postgrau en Protecció de Dades de la UAB fa front als reptes que planteja el nou Reglament General de Protecció de Dades. Para especial atenció a la figura del Delegat de Protecció de Dades, per a la capacitació professional del qual n’aporta la formació necessària.

25/09/2018

La globalització i l’ús de les noves tecnologies implica un risc per a les dades personals. Per a fer front als nous reptes que es plantegen en aquest àmbit, i amb l’objectiu principal d’augmentar la protecció dels ciutadans, el passat mes de maig de 2018 va començar l’aplicació del nou Reglament General de Protecció de Dades (2016/679), que havia entrat en vigor el 24 de maig de 2016.

El 80% dels ciutadans, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, es mostra preocupat per la seva privadesa i un de cada cinc es penedeix d’haver donat dades en xarxes socials o de pujar fotografies a la xarxa. El nou reglament, entre molts d’altres aspectes, està pensat perquè les persones estiguin més protegides. També els menors, que des del moment que va iniciar-se l’aplicació del reglament hauran de ser informats de manera més clara i senzilla de la captació i ús de les seves dades.

Entre les mesures que el reglament estableix per a la millor i major protecció de dades de caràcter personal, destaca la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD). No és un actor nou en aquest context, però sí que esdevé pedra angular en el nou marc normatiu: és obligatori designar un DPD per a determinats responsables del tractament de dades, entre ells totes les autoritats i organismes públics i aquelles organitzacions que tinguin com a activitat principal el seguiment de persones de forma sistemàtica i a gran escala, o bé que processin categories especials de dades personals de forma massiva.

La figura del DPD és clau i requereix d’una certificació oficial elaborada per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en col·laboració amb l'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El nou postgrau en Protecció de Dades de la UAB respon als nous reptes del Reglament General de Protecció de Dades i en concreta a la necessitat de formació dels nous Delegats de Protecció de Dades, aportant els coneixements i habilitats necessaris per a l’obtenció de la certificació.

Més informació:
Postgrau en Protecció de Dades
Màsters propis i postgraus en Dret
Màsters oficials en Dret

 

Notícies relacionades

Totes les notícies