El curs 2021-2022, la UAB potenciarà la seva oferta d'estudis en anglès i interdisciplinaris

Estudiants

La UAB encetarà noves titulacions el proper curs que potencien la formació en anglès i interdisciplinària. Els graus de la UAB seran presentats en les activitats anunciades al web T'esperem a la UAB.

11/02/2021

El proper curs (2021-2022), hi haurà novetats en l'oferta acadèmica de la UAB que potenciaran l'aposta de la Universitat per la internacionalització i per la formació interdisciplinària: els Estudis en Intel·ligència Artificial, impartits íntegrament en anglès; el Grau en Història, Política i Economia Contemporànies, amb un 80% de docència en anglès; i el Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats, que s'impartirà entre Madrid i Barcelona conjuntament amb les universitats Autònoma de Madrid i Carlos III a través de l'Aliança 4 Universitats. El proper curs, a més, es reformaran els plans d'estudis del Grau en Estudis Anglesos i del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles.

Els Estudis en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence s'impartiran a l'Escola d'Enginyeria però comptaran amb la implicació de nou centres diferents de la UAB. Serà una carrera de 240 crèdits ECTS (quatre anys) i s'impartirà en anglès. Aquests estudis tenen per objectiu no només la formació de professionals amb els coneixements tècnics necessaris per dissenyar sistemes intel·ligents, sinó també conscients de les implicacions humanes, socials, legals i ètiques de l'aplicació de la IA en el marc de l'anomenada Human-Centered Artificial Intelligence, una perspectiva híbrida cientificohumanística que pot també contribuir a reduir la bretxa de gènere habitualment existent en els estudis tècnics. La nova carrera comptarà també amb la implicació de centres de recerca com ara el Centre de Visió per Computador i l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial. El curs 2021-2022, la UAB programarà excepcionalment aquests estudis com a titulació pròpia a l'espera de la seva acreditació com a grau oficial, tramitació que, per motius de calendari, no s'ha pogut completar a temps per al proper curs.

Pel que fa al Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics, tindrà també quatre anys de duració (240 crèdits ECTS), un 80% de la docència en anglès i serà impartit entre les facultats de Filosofia i Lletres, de Ciències Polítiques i Sociologia, i d'Economia i Empresa. Tractarà sobre els reptes del món global contemporani, del segon terç del segle XX ençà, tot combinant quatre disciplines acadèmiques: la història, les ciències polítiques, la sociologia i l'economia. Aquest nou grau formarà professionals versàtils amb projecció internacional i amb capacitats per analitzar i proposar solucions a qüestions polítiques i les seves conseqüències econòmiques en un entorn històric determinat. Entre les sortides professionals previstes per als titulats en aquests estudis, es contemplen les empreses de consultoria, les organitzacions internacionals, les cambres de comerç, el suport logística projectes internacionals de recerca o les agències estatals i l'administració pública.

I el Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats s'impartirà a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i a dues universitats de Madrid: la Carlos III i l'Autònoma. Totes tres universitats formen part, junt amb la UPF, de l'Aliança 4 Universitats (A4U), que promou la col·laboració interuniversitària i, amb aquest, ja ha impulsat tres graus impartits entre les dues ciutats. Serà també un grau de 240 crèdits ECTS (quatre cursos), dels quals, el primer i el tercer curs es realitzaran a la UAB, el segon curs es desenvoluparà a Madrid i el quart curs es seguirà a la universitat d'admissió de cada estudiant. Aquests estudis capacitaran per analitzar la ciència i la tecnologia amb les eines crítiques de les humanitats. La carrera, pensada per tenir una relació àmplia amb l'oferta europea de postgrau, servirà per examinar les connexions entre el coneixement científic i l'humanístic i fer front així als reptes que afecten el món contemporani. Els titulats trobaran sortides professionals en àmbits innovadors com ara el desenvolupament polítiques d'innovació tecnocientífica o la gestió de la informació en organismes i projectes cientificotècnics, com també en sectors com la gestió de la cultura i el patrimoni científic, la recerca universitària i la docència en matèries científiques, etc.

Totes aquestes novetats, i l'àmplia oferta de grau de la UAB, seran presentades en les properes activitats anunciades al web T'esperem a la UAB.

Més informació: Graus de la UAB

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Indústria, innovació i infraestructures
  • Educació de qualitat