Sala de premsa

Dona, més de 80 anys, baix nivell d’estudis i vivint sola: el perfil de les persones grans que més han patit el confinament

COVID-19: Persones grans i confinament

Publiquem les conclusions extretes de l'enquesta online sobre els efectes del confinament en els àmbits cognitiu i psicosocial en les persones més grans de 65 anys, emmarcada en el projecte #GRANRESISTENCIA, que va rebre 2.602 respostes.

29/07/2020

En general, les persones grans han afrontat la situació de manera positiva, tot i que els aspectes psicosocials, especialment vinculats a l'estat d'ànim, han estat els més alterats.

L'enquesta “Efectes cognitius i psicosocials del confinament en persones de 65 i més anys” ha estat l’acció amb més repercussió de la iniciativa #GRANRESISTENCIA, impulsada per la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona per tal de posar en valor la capacitat de les persones de 65 anys i més per superar les dificultats associades al confinament prolongat a través dels seus propis testimonis.

Duta a terme durant la fase de confinament més estricta i el primer període de la desescalada (del 21/04/2020 al 10/06/2020), tenia per objectiu avaluar els impactes percebuts per les persones grans a l’esfera cognitiva i psicosocial degut al confinament, tenint en compte les diferències per edat, gènere i nivell educatiu, per detectar les seves necessitats i fer recomanacions ajustades al col·lectiu. De l'anàlisi de les respostes ja s'han pogut extreure conclusions.

Manteniment dels aspectes cognitius

A nivell cognitiu, el 76% dels participants ha considerat que al menys un aspecte, com per exemple l’orientació, la planificació i la rapidesa en realitzar tasques o l’atenció i la concentració, s’ha vist afectat d’alguna manera, tot i que només un 11% es situa en la part alta (“molt” o “bastant”). Tenir més de 80 anys i una educació elemental són factors de risc per patir-los, així com ser dona en el cas de la memòria. La situació de convivència no sembla ser un factor rellevant.

El sentit de l’humor contra l’ansietat, la soledat o la tristesa

Dels aspectes psicosocials, els problemes de l’estat d’ànim són els que més persones han afectat en aquest període de confinament. El 83% dels participants ha referit tenir-ne freqüentment, ja fos d’ansietat, soledat o tristesa, com a conseqüència de les restriccions, o per no poder estar amb els éssers estimats. També han indicat por per la seva salut o per no poder fer front de manera positiva el confinament si s'allargués molt més temps. Ser dona i tenir un baix nivell educatiu són els principals factors de risc per experimentar alguna afectació de l’estat d’ànim.

Tot i així, segons s’extreu dels resultats, en general, les persones grans han afrontat la situació de manera positiva, amb ganes d’estar al dia sobre l’epidèmia, col·laborar amb altres persones i utilitzant el sentit de l’humor per fer front a la situació: un 70% dels participants ha manifestat fer-ne ús per adaptar-s’hi.

La solitud, el gran enemic

El perfil de convivència, especialment viure sol/a, és el principal factor de risc en les persones que han indicat haver experimentat solitud, juntament amb un baix nivell educatiu, ser dona i més gran de 80 anys. La probabilitat de gaudir de contacte amb altres persones que no siguin familiars augmenta en els participants que tenen estudis universitaris i en el col·lectiu de persones menors de 75 anys.

Metodologia i resultats

El qüestionari online va ser difós a través de xarxes socials i la participació va ser voluntària, anònima i confidencial. Van contestar l’enquesta 2.602 persones, de les que s’han analitzat les dades de 2.010 respostes de participants de 65 anys o més que refereixen viure a Catalunya. Aquesta acció de la Fundació Salut i Envelliment UAB ha estat dirigida per les investigadores Sara Domènech i Laura Coll, i l’anàlisi general de resultats ha estat elaborat per Xavier Rojano.

Accedir al resum complet dels resultats de l'enquesta

 

Un projecte dirigit a tota la societat

La iniciativa #GRANRESISTENCIA ha estat impulsada per la Fundació Salut i Envelliment davant de la magnitud de la crisi sanitària per la COVID-19 i l’allargament esdevingut del període del confinament.

A més de l’enquesta, per obtenir la informació que serveixi de base per la configuració de programes d’intervenció social, s’ha endegat un seguit d’accions: una campanya per recopilar testimonis orals de persones grans que comparteixin les seves estratègies d’afrontament en aspectes diversos, un estudi qualitatiu de caire sociològic sobre les vivències del confinament a través d’entrevistes telefòniques a persones grans, un document breu de revisió de l’evidència científica sobre els impactes del confinament en les persones grans i una sèrie de vídeos amb recomanacions per cobrir aspectes com el benestar emocional i cognitiu.

Per aplegar totes les accions de #GRANRESISTENCIA i facilitar la consulta de documents, vídeos i altres a les persones interessades s'ha habilitat un espai propi dins la web de la Fundació:

ESPAI #GRANRESISTENCIA

 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
  • Reducció de les desigualtats
 

Notícies relacionades

Totes les notícies