Comunicat de l'Equip de Govern de la UAB

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Comunicat de l'Equip de Govern de la UAB davant els fets ocorreguts el 13 de maig a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.

14/05/2019

Davant els fets ocorreguts ahir al matí a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, quan un grup d'estudiants va ocupar el servei en protesta contra l'horari d'impartició de classes vigent aquest curs acadèmic, la rectora i l'Equip de Govern manifestem el nostre suport al personal que hi treballa i que s'ha vist afectat per aquesta acció i al Deganat de la Facultat, així com la nostra condemna de l'actuació violenta que ha posat en risc la seguretat i la salut dels treballadors.

Insistim en la nostra convicció que tota reivindicació té cabuda en el marc de la nostra universitat, sempre que es dugui a terme en el més estricte respecte a les persones que integren la comunitat i als béns públics que gestionem. En aquest sentit, recordem l'acord aprovat pel Consell de Govern el 3 de maig de 2018 en relació al mateix tipus d'actuació al mateix Centre:

Davant els fets esdevinguts el dia 24 d'abril de 2018 a causa del llançament d'un pot de fum a l'interior de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, que va posar en risc els treballadors i les treballadores en exercici de les seves funcions laborals i el material sensible que s'hi arxiva, el Consell de Govern, reunit en sessió ordinària el dia 3 de maig de 2018, per assentiment, acorda:

  • Rebutjar el fet per ser un acte violent intolerable en el nostre campus.
  • Considerar que res no justifica posar en perill la integritat de cap membre de la comunitat universitària, en aquest cas del personal d'administració i serveis.
  • Reiterar que totes les reivindicacions tenen cabuda en el marc d'aquesta universitat, sempre que es facin amb respecte envers tots els seus membres i sense cap mena de violència.


Per tot això, es compromet a vetllar per garantir la seguretat i la integritat de tota la comunitat universitària en qualsevol situació relacionada amb la seva tasca en la institució.
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de maig de 2018


En compliment de l'acord citat, l'Equip de Govern prendrem les mesures pertinents sobre aquesta actuació i per evitar la seva repetició en el futur.


Bellaterra, 14 de maig de 2019

 

Notícies relacionades

Totes les notícies