Albert Branchadell és reelegit com a degà de la Facultat de Traducció i Interpretació

Albert Branchadell
Foto: Fundació Institut Confuci de Barcelona.

El professor Albert Branchadell ha estat reelegit com a degà de la Facultat de Traducció i Interpretació. Completen l'equip Pilar Sánchez, Anna Gil, Hesham Abu-Sharar, Anna Matamala, Miquel Edo, Blai Guarné, Pilar Cid, Marta Arumí, Carme Mangiron i Patricia Rodríguez.

15/05/2019

La Junta de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB ha reelegit Albert Branchadell, professor del Departament de Filologia Catalana, com a degà del centre, càrrec que ocupa des del 2016. Juntament amb ell, integraran l'equip del Deganat Pilar Sánchez, secretària i responsable de Comunicació, a més de coordinadora del Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció; Anna Gil, vicedegana d'Alumnat i Promoció; Hesham Abu-Sharar, vicedegà d'Estudis de Grau i de Postgrau; Anna Matamala, vicedegana d'Ordenació Acadèmica i de Qualitat; Miquel Edo, vicedegà de Treball de Fi de Grau, Pràctiques, Professionalització i Internacionalització; Blai Guarné, coordinador de la Titulació d'Estudis de l'Àsia Oriental; Pilar Cid, coordinadora de la Titulació de Traducció i d'Interpretació; Marta Arumí, coordinadora del Màster en Interpretació de Conferències; Carme Mangiron, coordinadora del Màster en Traducció Audiovisual; i Patricia Rodríguez, coordinadora del Màster en Traducció i Estudis Interculturals.

Professor a la UAB des de 1993

Branchadell és llicenciat en filologia catalana i en filosofia per la UAB, doctor en filologia catalana per la UAB i doctor en ciències polítiques per la UPF. Des de 1993, és professor del Departament de Filologia Catalana de la UAB. Ha estat coordinador de la Unitat de Filologia Catalana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació en diversos períodes i, entre 2011 i 2016, n'ha estat el vicedegà d'Estudis. Ha coordinat diferents títols propis de la UAB en matèria de correcció i assessorament lingüístic i va impulsar el Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic.

Ha estat també membre de diferents comissions delegades del Consell de Govern de la UAB (Afers Acadèmics, Doctorat, Política Lingüística i Relacions Internacionals) i membre del Claustre en dos períodes (1999-2002 i 2004-2012). És membre del consell editorial de Quaderns. Revista de Traducció i contribueix al sosteniment de la Fundació Autònoma Solidària.

Fora de l'àmbit universitari, ha estat membre de la Comissió d'Experts de l'Observatori de la Llengua Catalana i del Grup d'experts en drets lingüístics i sociolingüística de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, i és membre de la Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

Més informació: Facultat de Traducció i Interpretació

 

Notícies relacionades

AnnaEspinal

Ens ha deixat l'Anna Espinal, PAS i PDI de la UAB

Ens ha deixat l'Anna Espinal Berenguer, PAS del Servei d'Estadística Aplicada i professora associada al Departament de Matemàtiques. Feia gairebé 30 anys que treballava a la UAB, desenvolupant tasques de suport a la recerca i docència.

DavidGarciaDorado

Mor el professor de Medicina, David García-Dorado

Ens ha deixat el catedràtic del Departament de Medicina de la UAB, David García-Dorado García. Era cap del servei de cardiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron i del grup de recerca en malalties cardiovasculars.

Totes les notícies