Sala de premsa Premsa i mitjans

Èxit de participació al Gender Pilot Training

Pilot EGERA 2015
El "training" va permetre obrir un espai de reflexió sobre les desigualtats d'accés a càrrecs rellevants dins la universitat. Més endavant es publicarà un informe amb les conclusions per a una futura implementació dins l'àmbit universitari.

28/05/2015

Els passats 12 i 18 de maig, en el marc del projecte europeu EGERA (“Effective Equality in Reseach and the Academia”), es va celebrar el seminari pilot sobre Gender Inequalities concerning the working access and career of administrative staff at UAB. La formació anava adreçada al col·lectiu de PAS de la UAB i hi van participar un total de 13 persones de diferents àmbits i nivells de l’administració de la universitat.

El seminari, dinamitzat i liderat per dues investigadores de la Universitat de Nijmegen, introduïa una metodologia de treball innovadora “Model Building”. La sessió partia de l’anàlisi de les dades de la UAB on es reflectia la problemàtica de les desigualtats existents en l’accés i promoció del PAS. A partir del debat i la participació de tots els membres del grup, es va dissenyar un model de causes i conseqüències de la situació actual i finalment es van fer propostes per a la millora de l’estat actual.

En breu, es redactarà l’informe amb els resultats proposats en aquest seminari i es farà arribar als càrrecs de direcció de la UAB, perquè es puguin implementar algunes de les conclusions sorgides.

D’altra banda, davant l’interès de la proposta, es considerarà la possibilitat de fer nous seminaris en català per a ampliar-lo a la resta del col·lectiu PAS de la UAB.