Personal UAB

Serveis Logístics i Administració (ASLiA)

Tots els vehicles han de tenir l’assegurança obligatòria. El departament/àrea o servei responsable del vehicle decideix la cobertura a contractar. Tot i així, es recomana:

Vehicles nous: assegurança a tot risc durant els dos primers anys

Vehicles de més de dos anys: Assegurança mínima:

  • Cobertura a tercers
  • Assistència en viatge
  • Accident del conductor/a
  • Llunes

No obstant això, el departament/àrea o servei responsable del vehicle pot sol·licitar assegurances amb major cobertura.

La gestió es realitza des de la unitat d’administració, des d’on es faran els tràmits oportuns per sol·licitar el pressupost de la nova assegurança i, si escau, la seva contractació.

En cas d’adquisició o baixa d’un vehicle, i atès que des de la mateixa unitat es gestionen aquests tràmits, ens encarregarem de fer les modificacions corresponents a l’assegurança.

Encara que no és obligatori, s’aconsella portar sempre en el vehicle la documentació corresponent a l’assegurança.