Personal UAB

Serveis Logístics i Administració (ASLiA)

Cal tenir en compte que els béns que no són propietat de la UAB no estan assegurats.

El primer que hem de fer en cas de detectar un robatori és avisar al Servei de Seguretat i Vigilància (extensió 2525) i garantir la seguretat de les persones, si és el cas, evacuant la zona.

Un cop assegurats els béns i les persones, procedirem a posar-nos en contacte amb el/la Cap de l’SLiPI, que ens ajudarà a fer els tràmits necessaris tant per l’arranjament de l’espai com per a la tramitació de la documentació necessària per a la sol·licitud d’indemnització.

Per iniciar els tràmits amb la corredoria d’assegurances, la unitat d’administració necessita:

  • Denúncia del robatori, que s’ha de fer davant dels Mossos d’Esquadra.
  • Còpia de l’informe del Servei de Seguretat i Vigilància.
  • Fotografies de la zona afectada, fent especial èmfasi en els elements que s’han hagut de trencar per entrar a la zona o aquells elements de seguretat que s’han forçat (per exemple, cables de seguretat dels ordinadors i/o trencament de panys o finestres). S’ha de tenir en compte que en cas de no haver forçat res, no és considera robatori, sinó furt, i en aquest cas no està cobert per l’assegurança.
  • Factures d’arranjament dels espais (es pot iniciar l’expedient amb el pressupost).
  • Factures de preexistència dels béns que s’han fet malbé.
  • Factures de reposició dels béns (es pot iniciar l’expedient amb el pressupost).
  • Fotografies de la zona afectada i dels béns.

S’ha de tenir en compte que hi ha un termini màxim de set dies des del moment en què tenim coneixement dels fets per tal de fer els tràmits d’inici d’expedient amb la companyia, per tant, és aconsellable posar-se en contacte amb la unitat d’administració al més aviat possible: