Personal UAB

Serveis Logístics i Administració (ASLiA)

Si hi ha ferits o afecta al vial, aviseu immediatament al Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) si l’accident és dins del Campus o a Emergències (112) si és fora.

  • Feu sempre que sigui possible el “Comunicat amistós d’accidents”.
  • Si necessiteu assistència pel vehicle, truqueu al telèfon que a tal efecte té la companyia asseguradora i que apareix a la documentació de l’assegurança del vehicle.
  • Si teniu càmera de fotos, fer fotos de la situació dels vehicles accidentats.
  • Si hi ha discrepàncies, truqueu a l’autoritat competent.
  • Si hi ha testimonis, recolliu les dades de contacte.

Recomanem que el vehicle es porti al Parc Mòbil de la UAB, tot i que si ho considereu adient es pot portar a un altre taller.

NO TRAMETEU EL COMUNICAT D’ACCIDENT DIRECTAMENT A LA COMPANYIA ASSEGURADORA, ho heu de fer arribar a la Unitat d’Administració per tal que es pugui iniciar l’expedient i fer-ne el seguiment del mateix.

Si a més del comunicat d’accident teniu més documentació (comunicat de sinistre dels Mossos d’Esquadra, informes mèdics o d’assistència, fotografies...) també ens l’heu de fer arribar: