INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Serveis mèdics i suport psicològic

Serveis mèdics i suport psicològic

Servei Assistencial de Salut (SAS)

El Servei Assistencial de Salut (SAS) ofereix un servei integral de salut a la comunitat universitària. Les prestacions que ofereix són:

La Unitat d’Atenció Primària: Ofereix atenció mèdica i d’infermeria. També urgències mèdiques i traumatòlogues.

Telf. 93 581 13 11

Unitat de Psicologia. Consultes psicològiques

Telf. 93 581 13 11

Unitat de Ginecologia. Visites, revisions i informació ginecològica.

Telf. 93 581 18 00

Unitat Odontològica. Visites, tractaments, higiene dental.

Telf.93 581 16 10

El SAS està ubicat al campus universitari a l’Edifici F (Av. Can Domènech), entre la Facultat de Medicina i la Facultat de Comunicació.

Per a contactar amb el SAS via correu electrònic, podeu escriure a servei.salut@uab.cat

Per a més informació consulteu l’enllaç a la pàgina web del SAS.

Servei de Psicologia i Logopèdia:

El Servei de Psicologia i Logopèdia de la Facultat de Psicologia ofereix suport psicològic, per via telemàtica, a les persones que mostrin dificultats d’adaptació davant de l’actual situació de crisis sanitària per la COVID-19.

El servei està ubicat al campus universitari a l’Edifici B, a la Facultat de Psicologia (Sala P-23)

Per a contactar amb els servei via correu electrònic, podeu escriure a spl@uab.cat

Per a rebre atenció en anglès, italià, francès o alemany, si us plau concerteu una cita a l’adreça de correu electrònic info@utccb.net

Per a més informació, consulteu l’enllaç a la pàgina web del Servei de Psicologia i Logopèdia