INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Bancs i Pagaments

Informació

La moneda d’Espanya es l’Euro.

Barcelona ofereix moltes opcions per guardar els diners i gestionar les finances: des de bancs locals fins a sucursals de grans bancs internacionals. Abans d’escollir, pregunta a la teva entitat d’origen si té sucursal a Barcelona.

Si vas a quedar-te a Barcelona per un període curt de temps pots obrir un compte bancari de no resident a Espanya, per això hauràs de demostrar que no ets resident fiscal aportant un certificat de no residencia.

Si vas a quedar-te a Barcelona per molt de temps et pot resultar més convenient obrir un compte bancari de resident. Per això hauràs d’obtenir la residencia fiscal complint una sèrie de requisits com per exemple portar un temps mínim vivint a Espanya.

La documentació necessària per obrir un compte bancari dependrà del banc, però normalment demanen com a document d’identificació el NIE.