INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Viatjar a Barcelona

REGISTRE DE VIATGERS

Imagen Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

És recomanable inscriure’s al registre consular de viatgers del consolat del vostre país a Barcelona perquè en cas d’emergències com catàstrofes naturals o situacions d’emergència col·lectiva, relacionades o no amb el COVID 19, els consolats poden contactar amb vosaltres i proporcionar-vos l’assistència necessària segons la situació.

 

DOCÈNCIA ONLINE

Docencia Online

La UAB intentarà garantir la màxima presencialitat, respectat les mesures de distanciament social i de prevenció general del COVID-19. En els casos en que no pugui donar-se la docència presencial, es garantirà la docència online. 

QUARANTENA

Quarantena

En alguns casos, depenent de l’evolució de les mesures de prevenció de la expansió del COVID-19, els nacionals d’alguns països poden ser conminats a guardar quarantena de 14 dies a la seva arribada a Espanya. Per més informació, si us plau contacta amb la teva oficina consular espanyola abans d’iniciar el teu viatge.

ASSEGURANÇA MÈDICA

Imagen Icono Médico

Tots els estudiants, investigadors i professors estrangers que vinguin a una universitat catalana han d’estar coberts per una assegurança mèdica. Es recomana contractar una assegurança mèdica que tingui plena cobertura en cas de malaltia o accident durant el viatge o la estada a Espanya. També s’ha de considerar que tingui cobertures en quant a desplaçament de familiars i desplaçament en avió medicalitzat.

En les presents circumstàncies, i davant l’eventualitat de que pugui haver brots de coronavirus, seran especialment indicades les assegurances que cobreixin possibles despeses per tractament de COVID-19. La corredoria d’assegurances Òmnibus ofereix una assegurança de salut per mobilitats a Espanya amb cobertures en cas de tractament per COVID-19, tot i que qualsevol altre assegurança que compleixi amb els requisits dictats per la corresponent oficina consular espanyola seria acceptable.

Els estudiants, investigadors i professors de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa poden sol·licitar la Targeta Sanitària Europea.  La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que resulten necessàries, des de un punt de vista mèdic, durant una estada temporal en el territori de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la duració de l’estada prevista, d’acord amb la legislació del país d’estada, independentment de que l’objectiu de l’estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis. Per més informació visitar aquesta web. En qualsevol cas, es recomana la contractació d’alguna assegurança addicional per cobrir possibles co-pagaments.
 

SEGURETAT I ASSISTÈNCIA A CATALUNYA

Imagen Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

En qualsevol situació d’emergència dins del territori espanyol heu de trucar al 112, aquest telèfon ofereix un servei gratuït les 24h del dia, els 365 dies de l’any.
També podeu trucar des de l’aplicació “My112”, que permet fer trucades geolocalitzades.
A la web del 112 trobareu més informació, a més a més de consells de seguretat i autoprotecció: 112.gencat.cat 

SEGURETAT I ASSISTÈNCIA A LA UAB 

Logo UAB

Per situacions d’emergència dins del Campus de la UAB heu de trucar al telèfon del Servei de Seguretat i Vigilància de la UAB: 93 581 25 25.
Aquest telèfon està disponible les 24 h del dia, els 365 dies de l’any, i us atendran per qualsevol tipus d’emergència.

 

SERVEI ASSISTENCIAL DE SALUT DE LA UAB (SAS)

Si et trobes malament o tens alguna urgència sanitària, pots acudir al Servei Assistencial de Salut de la UAB, que proporciona un servei d’atenció primària i d’urgències mèdiques i traumatològiques a la comunitat universitària i a qualsevol persona que visiti o treballi al Campus.
El SAS també ofereix atenció d’urgències i suport psicològic en anglès.
Web del SAS.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ CONTRA L'ASSETJAMENT A LA UAB

Imagen Icono Médico

La UAB disposa d’un protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista.
A la web de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB trobareu més informació al respecte.
 


 

INFORMACIÓ METEOROLÒGICA

Imagen Icono Meteorologia

La climatologia pot ser molt variable depenent del país de destí, arribant a ser extrema en algunes zones del planeta, per aquest motiu és recomanable estar al corrent de les condicions climàtiques del lloc al que viatgeu.
En els següents links trobareu dues pàgines amb serveis d’alarmes meteorològiques: