INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Tipus de visats per familiars d'estudiants extracomunitaris

Tràmits per a familiars d'estudiants extracomunitaris

Els familiars d'un país extern a la Unió Europea que hagin de fer una estada a Espanya han d'obtenir un visat de tipus D per a familiars d'estudiants abans de sortir del país d'origen. El visat el poden sol·licitar al consolat o ambaixada espanyols més propers a la seva localitat.

Sense aquest visat no es pot obtenir l'autorització d'estada per estudis necessària per aconseguir l'estada legal a Espanya.

És important preveure la durada de l'estada, ja que hi ha un visat de tipus D que només és vàlid per a 180 dies (D d'estudis fins a 180 dies) i una vegada a Espanya no és possible renovar el visat ni sol·licitar l'autorització d'estada per estudis amb el visat limitat. En cas de preveure una estada de més de sis mesos, és necessari obtenir un visat de tipus D d'estudis (obert) abans de marxar del país d'origen.

Important: una vegada a Espanya, no és possible canviar un visat. L'únic visat vàlid és el que l'internacional no europeu obté a l'ambaixada espanyola o consolat abans de venir. Només els familiars amb visat D d'estudiant (obert) poden sol·licitar l'autorització d'estada per estudis en arribar a Espanya.

L'autorització d'estada per estudis és un permís d'estada temporal vàlid per al temps que duri l'estada d'estudis a Espanya. El permís es concedeix per a un màxim d'un any acadèmic i es renova anualment. El document és el títol que demostra el dret legal de la persona titular a quedar-se al país.

En entrar a la Unió Europea es disposa d'un màxim de 30 dies naturals per començar el procés de sol·licitud de l'autorització d'estada per estudis. A aquest efecte, és imprescindible conservar els bitllets de vol (targeta d'embarcament) o que s'obtingui el segell d'entrada a la Unió Europea en el passaport quan es travessin les duanes.