INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Renovació TIE per familiars d'estudiants

Renovación de la Autorización de Estancia por Estudios

Documents

1. Taxa 790 052: la taxa s'ha de pagar abans de presentar la sol·licitud de renovació i cal aportar una còpia del justificant de pagament juntament amb la resta de la documentació. El fet de pagar-la no implica la concessió automàtica de la renovació, però no es pot resoldre favorablement la sol·licitud mentre no consti el pagament de les taxes corresponents. Si teniu problemes per descarregar aquest PDF, trobareu el document al final d'aquesta pàgina.

2. Formulari Ex-00.

3. Passaport (pàgina amb dades personals).

4. Targeta d'autorització d'estada familiar d'estudiant. 

5. Targeta d'autorització d'estada del titular que dóna dret al règim de familiar d'estudiant.

6. Certificat de matrimoni o certificat de naixement.

7. En cas de fills, certificat d'escolarització a l'Estat espanyol.

8. Mitjans econòmics: el familiar responsable ha de demostrar o acreditar que disposa dels mitjans econòmics per mantenir a la seva família. (taula mitjans econòmics)

9. Contracte d'assegurança mèdica que cobreixi, durant l'estada a l'Estat espanyol, les despeses mèdiques, si escau, associades a un accident o una malaltia.