INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Normativa ISS

Normativa ISS

 

  • Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 
  • Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 
  • Reial decret 629/2022, de 26 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social 
  • Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers. 
  • Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents. 
  • Resolució de 12 de març de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni per a facilitar l'arribada d'estudiants, professors i investigadors estrangers. 
  • Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.