Personal UAB Personal d'administració i serveis

Permutes - Preguntes freqüents

Permutes - Preguntes freqüents

- Un/a auxiliar de serveis es pot permutar amb un/a auxiliar administratiu/va?

No. Per poder-se permutar dos treballadors han de ser del mateix col·lectiu.
 

- Pot permutar-se un titular d'una plaça amb un pool?

No. El destí d'ambdós funcionaris ha de ser definitiu i com a mínim ha de fer dos anys que s'ha obtingut.
 

- Poden permutar-se dos pools?

No. El destí d'ambdós funcionaris ha de ser definitiu i com a mínim ha de fer dos anys que s'ha obtingut.
 

- Què és la permuta múltiple?

Normalment, les permutes es realitzen entre dos treballadors, però també és possible fer permutes múltiples entre 3 o més treballadors i de manera simultània.

Exemple de permuta múltiple entre tres treballadors:
- Treballador d'un lloc "a" es permuta a un lloc "b"
- Treballador d'un lloc "b" es permuta a un lloc "c"
- Treballador d'un lloc "c" es permuta a un lloc "a"
 

- He d'esperar dos anys des que em permuto per poder-me presentar a concursos interns?

No. Tot i que la normativa vigent diu que els treballadors permutats han de romandre un mínim de dos anys en el nou lloc, passat un any podran participar en els concursos de selecció tal i com preveu l'Acord de Mobilitat i Promoció del PAS Funcionari de la UAB i el 5è Conveni Col·lectiu de Personal d'Administració i Serveis Laboral (article 21) respectivament.