La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Informació històrica del Perfil del Contractant

Licitacions

Número Objecte Data límit de presentació
29/2015 Subministrament de servidors de càlcul d'alt rendiment amb GPUs 02/06/2015
Consu-8/2015 Subministrament de publicacions monogràfiques per a les biblioteques 25/05/2015
31/2015 Subministrament d'un magnetòmetre de mostra vibrant 14/05/2015
30/2015 Subministrament d'un sistema de recobriment per "sputtering" 14/05/2015
24/2015 Servei de manteniment del sistema informàtic per la gestió econòmica 28/04/2015
Consu-5/2015 Servei d'assegurança d'accidents, d'assistència en viatge, de despeses mèdiques i de responsabilitat civil per als estudiants 28/04/2015
Consu-4/2015 Serveis d'instal·lació de cablejat i complementaris de la xarxa de dades 08/04/2015
Consu-2/2015 Servei de salvament i socorrisme aquàtic a les piscines del Servei d'Activitat Física 27/03/2015
9/2015 Servei d'evolució d'una aplicació feta a mida per a gestionar les patents 18/02/2015
Consu 24/2014 Subministrament de carpetes de matrícula 13/01/2015
39/2014 Subministrament dels sistemes d'emmagatzematge i de còpies de seguretat 09/01/2015
21/2014 Servei de reforç per al petit manteniment d'edificis 09/01/2015
Consu 18/2014 Servei de monitoratge i coordinació dels campus esportius del Servei d'Activitat Física 11/12/2014
37/2014 Servei de muntatge de l'estand del Saló de l'Ensenyament 02/12/2014
Consu 8/2014 Serveis informàtics en desenvolupaments tic vinculats al portal web i a la intranet 10/09/2014
Consu 15/2014 Subministrament de llibres de text per a un postgrau i un màster de la Universitat Autònoma de Barcelona 05/09/2014
Consu 14/2014 Servei de producció de la festa major de la Universitat Autònoma de Barcelona 22/07/2014
Consu 5/2014 Subministrament d'equips informàtics de la Universitat Autònoma de Barcelona 20/05/2014
14/2014 Servei d'explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris del Servei d'informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona 28/04/2014
Consu 3/2014 Gestió del servei de Bar-restaurant de diversos edificis de la Universitat Autònoma de Barcelona 22/04/2014
Consu 2/2014 Subministrament de títols acadèmics oficials i propis de la Universitat Autònoma de Barcelona 08/04/2014
3/2014 Subministrament i instal.lació d'uns sistemes pilot de tecnologia dish stirling i parabolic through 25/02/2014
Consu 25/2013 Subministrament de publicacions monogràfiques per a les biblioteques de la UAB 31/01/2014
81/2013 Subministrament d'un difractòmetre de raigs X de la Universitat Autònoma de Barcelona 02/12/2013
Consu 14/2013 Subministrament d'energia elèctrica del grup de compra CSUC-2014 de la Universitat Autònoma de Barcelona 18/11/2013