Smart Mobility

Smart Mobility

En l'actual context de la Societat del Coneixement, la innovació i les tecnologies esdevenen els principals motors de desenvolupament. Per aquest motiu, la competitivitat territorial és impulsada per la capacitat d'innovació i intel·ligència local de les ciutats. Això ha portat a un nou paradigma en la planificació territorial basat en el nou model de desenvolupament Smart City. Un model de desenvolupament que té per objectiu assolir un model de ciutat eficient, sostenible i integrador actuant de forma multidimensional i utilitzant l'ús de les noves tecnologies. 

El Campus de la UAB no ha estat aliè a aquest procés i assumeix les seves responsabilitats al respecte. Així, sorgeix el terme d'Smart Campus com adaptació d'aquest model de desenvolupament a la nostra realitat, el qual s'ha convertit en un eix vertebrador, integral i transversal de la política de la Universitat i, més concretament, en la política sectorial en mobilitat i transport.

En aquest context, des de la UAB es treballa sota el concepte d'Smart Mobility. Un concepte que fa referència a una sèrie de polítiques, iniciatives i accions que tenen per objectiu principal facilitar la mobilitat de les persones usuàries, mitjançant l'increment de la capacitat del transport amb el menor cost econòmic, ambiental i social possible.

En aquest context, les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) juguen un paper rellevant per a assolir els objectius d'aquest model de mobilitat intel·ligent. Les TIC han ajudat a millorar i optimitzar molts aspectes de la gestió diària de la mobilitat, sobretot aquells relacionats amb la informació a la ciutadania o a la persona usuària de les diferents xarxes de transport. Alhora esdevenen unes eines que faciliten noves formes de gestionar els serveis i una millor comunicació entre els agents implicats. 

Com a resultat, des de la UAB s'han posat al servei de la comunitat universitària algunes aplicacions de gran utilitat. En el següent enllaç es poden consultar. Són gratuïtes i de lliure accés per a tota la Comunitat Campus. 
 
Aplicacions de Mobilitat