Mobilitat Internacional

Summer School

La Xarxa Conris organitza anualment una universitat d'estiu temàtica, com a punt de trobada per a professors, professionals i estudiants de l'àmbit de la seguretat i la prevenció.

Aquesta universitat d’estiu té com objectiu analitzar fenòmens innovadors dels nostre àmbit de coneixement, així com posar en comú les diferents cultures de treball que conformen la xarxa.

La universitat d'estiu de CONRIS anima als estudiants a fer projectes de caire multidisciplinari i multicultural amb l'objectiu de proposar solucions a casos pràctics. Aquests són alguns exemples d'edicions anteriors:
 

  • Edició 2021: L'EPSI va ser l'encarregada de celebrar la Summer School que va girar al voltant de la seguretat urbana, sota el lema "Building Urban Security: A social approach"
  • Edició 2020: No es va poder celebrar a causa de la COVID-19
  • Edició 2019: va tenir lloc a NBS Northern Business School d'Hamburg (Alemanya), sota el lema "Leadership in the Eye of the Storm": Crisis Management in complex urban environments.
  • Edició 2018: va tenir lloc a Portsmouth (Anglaterra), sota el tema “De global a local: oferint seguretat en temps difícils”.
  • Edició 2017: va tenir lloc a Anvers (Bèlgica).
  • Edició 2016: va tenir lloc a Espoo (Finlàndia), on es va analitzar la crisi dels refugiats i es van proposar respostes des de l'òptica de la seguretat i prevenció.


Més informació: Summer School de CONRIS