Mobilitat Internacional

Summer School

La Xarxa Conris organitza anualment una universitat d'estiu temàtica, com a punt de trobada per a professors, professionals i estudiants de l'àmbit de la seguretat i la prevenció.

Aquesta universitat d’estiu té com objectiu analitzar fenòmens innovadors dels nostre àmbit de coneixement, així com posar en comú les diferents cultures de treball que conformen la xarxa.

La universitat d'estiu de CONRIS anima als estudiants a fer projectes de caire multidisciplinari i multicultural amb l'objectiu de proposar solucions a casos pràctics. Aquests són alguns exemples d'edicions anteriors:

  • Edició 2016: va tenir lloc a Espoo (Finlàndia), on es va analitzar la crisi dels refugiats i es van proposar respostes des de l'òptica de la seguretat i prevenció.
  • Edició 2017: va tenir lloc a Anvers (Bèlgica).
  • Edició 2018: va tenir lloc a Portsmouth (Anglaterra), sota el tema “De global a local: oferint seguretat en temps difícils”.

La propera edició 2019 es celebrarà a les instal·lacions de la NBS Northern Business School d'Hamburg (Alemanya), entre els dies 7 i 13 de juliol. El lema d'enguany serà: "Leadership in the Eye of the Storm": Crisis Management in complex urban environments.

Més informació: Summer School de CONRIS