Mobilitat Internacional

Condicions Generals Programa UAB Exchange Programme

darrera actualització - març de 2021

S’obre un període extraordinari de sol·licitud de places de la convocatòria única de mobilitat del curs acadèmic 2021/22, per estudiants que hi han participat i estan en una de les situacions següents: Renúncia a causa de la Covid-19; Cancel·lació de l’estada per part de la universitat de destí; Llista d’espera o Renunciat d’ofici. Trobareu més informació sobre la convocatòria extraordinària en aquest enllaç. El formulari de sol·licitud el podeu sol·licitar a la vostra Oficina d’intercanvis / Gestió acadèmica.

NOVETATS DE LA CONVOCATORIA

Signatura Electrònica

Per la realització de tràmits amb la UAB serà necessari disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant signatura electrònica. Si no disposeu de certificat digital podeu obtenir el certificat IdCAT de manera gratuïta accedint al web d'idCAT, i posteriorment sol·licitant Cita Prèvia a l’OAMR (Oficina d’Assistència en Matèria de Registre) de l’edifici del Rectorat, o a qualsevol dels ajuntaments i oficines d’atenció ciutadana de Catalunya.”

Nova funcionalitat de sigma 

Novetat de la convocatòria 2021/22: s’ha activat una nova funcionalitat de sigm@ que permet als estudiants OUT adjuntar documents a la sol·licitud. Per tant, els Certificats d'idioma els podreu adjuntar en el moment de fer la sol·licitud. Trobareu informació sobre com adjuntar-los en aquest enllaç.

Per altra banda, la documentació adjuntada en el procés de l’intercanvi (en el moment de la sol·licitud, abans, durant i després de l’estada) i que consti com a Validada a l’Àrea personal de l’estudiant de la pàgina del SIA “Consulta i sol·licitud d’intercanvi OUT”, ho serà només a efectes de les estades d’intercanvi i no per a cal altre tràmit amb la UAB.”

Podeu consultar les instruccions per a sol·licitar vacants al següent vídeo, a partir del minut 6:00.

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

El UAB Exchange Programme facilita als alumnes matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.

El reconeixement d'estudis dels dos programes es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + i el UAB Exchange Programme entre els estudiants de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

L'alumne abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida (excepte en els casos en que s’especifica el contrari), on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Els estudiants de grau podran participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.

Trobareu el text íntegre de la convocatòria del UAB Exchange Programme 2019/20 al peu d'aquesta pàgina.

Podeu trobar la informació de Jornades informatives "de la UAB al Món", per a estades durant el curs 2021-2022, Octubre de 2020 en els següents enllaços: 

Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres

El nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu.

En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer un examen al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi. 

Aquesta documentació s’haurà de presentar a la gestió acadèmica del seu centre dins del termini d’obertura de la convocatòria. Els estudiants de titulacions que s’imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (veure llistat aprovat per la CAA del 26/11/2015), i hagin superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.

En el cas que la universitat ho requereixi, l'estudiant seleccionat/da haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.

Consulteu al peu d'aquesta pàgina el document PDF amb la informació al respecte.

 

CALENDARI PROGRAMA UAB EXCHANGE PROGRAMME 2021/22

 

La convocatòria d'intercanvis per fer una estada en el marc del programa Erasmus+ Estudis i del Programa Propi Estudis UAB durant el proper curs 2021/22 estarà oberta dins els següent termini:

  1. Sol·licitud: 26 d'octubre al 9 de novembre de 2020 
  2. Primera resolució: 11 de desembre de 2020 
  3. Acceptació/no acceptació places primera resolució: 12 al 18 de desembre de 2020
  4. Sol·licitud de places vacants: 22 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021 
  5. Resolució definitiva: 22 de gener de 2021
  6. Acceptació/no acceptació places segona resolució: 23 al 29 de gener de 2021 

 

DOCUMENTS