Mobilitat Internacional

Destinacions i requisits per centre

Els llistats actualitzats de destinacions per al programa Erasmus+ del curs acadèmic 2021/22 s'aniran publicant tant aviat estiguin disponibles.

La UAB ha signat un multilateral Agreeement de mobilitat Erasmus + amb les universitats membres de la xarxa ECIU, aquest acord permet les mobilitats d’estudiants i també de personal (professorat i d’administració). Els estudiants trobareu les places ofertades per les universitats de la xarxa quan realitzeu la sol·licitud d'intercanvi i en aquest enllaç (actualitzat en data 5/11/2020).

Centre Destinacions
Facultat de Biociències (NOU! actualitzat en data 22/12/2020)

Destinacions

Vacants

Facultat de Ciències (NOU! actualitzat en data 23/10/2020) Destinacions
Facultat de Ciències de la Comunicació (actualitzat en data 9/10/2020) Destinacions
Facultat de Ciències de l'Educació  (actualitzat en data 14/10/2020) Destinacions
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (actualitzat en data 21 de gener de 2021) Destinacions
Facultat de Dret  (actualitzat en data 14/10/2020) Destinacions
 
Facultat d'Economia i Empresa (NOU! actualitzat en data 23/10/2020) Destinacions
 
Escola d'Enginyeria (NOU! actualitzat en data 21/10/2020) Destinacions
Facultat de Filosofia i Lletres (actualitzat en data 21/12/2020)

 

Facultat de Medicina (NOU! actualitzat en data 26/10/2020) Destinacions
Facultat de Psicologia (actualitzat en data 9/10/2020) Destinacions
 
Facultat de Traducció i Interpretació (actualitzat en data 21/12/2020) Destinacions
Vacants
Facultat de Veterinària (actualitzat en data 9/10/2020) Destinacions
EU de Turisme i Direcció Hotelera (actualitzat en data 21/12/2020) Destinacions
Vacants
EU Infermeria Sant Pau (actualitzat en data 9/10/2020) Destinacions
Gimbernat Fisioteràpia (actualitzat en data 9/10/2020) Destinacions
EINA (dades del curs 2020/21, pregunteu al centre) Contacteu al centre
Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà (dades del curs 2020/21, pregunteu al centre) Contacteu al centre
Escola Massana, Centre Municipal d'Art i Disseny (actualitzat en data 14/10/2020) Destinacions
EU Infermeria i Teràpia Ocupacional Terrassa (actualitzat en data 13/10/2020) Destinacions
Escola de Prevenció i Seguretat Integral (dades del curs 2020/21, pregunteu al centre) Destinacions

 

 

(*) La mobilitat amb el Regne Unit està condicionada a que segueixi formant part del programa Erasmus + o d’un altre marc legal que s’estableixi per donar cobertura a les mobilitats amb aquest país.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

Podeu consultar les instruccions per a sol·licitar vacants al següent vídeo, a partir del minut 6:00.

És recomanable que abans d'una estada a l'estranger consulteu la pàgina web del 'Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación' pel que fa als avisos i les recomanacions de viatge per països: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx