Mobilitat Internacional

Presentació de sol·licituds

Destinacions

Els llistats actualitzats de destinacions per a l’UAB Exchange Programme del curs acadèmic 2023/24 els trobeu en els següents enllaços.

Places vacants UAB Exchange Totes les zones (actualitzat en data 22/12/2022)

Destinacions UAB Exchange Amèrica Sud i Central (actualtizat en data 24/10/2022)

Destinacions UAB Exchange Àsia (actualtizat en data 8/11/2022)

Destinacions UAB Exchange Resta del món (actualitzat en data 10/11/2022)

Consulteu sempre el web de la universitat de destinació per obtenir la informació completa. Podeu anar directament al web de cada universitat clicant a sobre del nom.

Comproveu també que les universitats que ofereixen plaça a tots els centres de la UAB realment imparteixin els estudis del vostre interès i no tinguin restriccions per a l'alumnat d'intercanvi.

En qualsevol cas, l'admissió al programa d'intercanvis està condicionada a l'acceptació final per part de la universitat d'acollida.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'alumnat comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, quines assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

Es recomana que abans d'una estada a l'estranger consultar la pàgina web del 'Ministeri d'Assumptes Exteriors' (en Castellà) pel que fa als avisos i recomanacions de viatge.