Mobilitat Internacional

Com participar

El Servei de Voluntariat Europeu (SVE) és una de les accions dErasmus+, el programa de la Unió Europea (UE) en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport pel període 2014-2020.

Aquesta activitat permet a joves d’entre 17 i 30 anys expressar el seu compromís personal mitjançant un servei voluntari, no remunerat i a temps complet durant un màxim de 12 mesos en un altre país de la UE fora d’ella. S’ofereix als joves l’oportunitat de contribuir al treball diari d’organitzacions que s’ocupen de la informació i les polítiques en l’àmbit de juventut, el desenvolupament personal i socioeducatiu dels joves, la implicació civil, l’assistència social, la inclusió dels col·lectius desafavorits, el medi ambient, els programes d’educació no formal, les TIC i l’alfabetització mediàtica, la cultura i la creativitat, la cooperació al desenvolupament, etc.

Amb la seva participació, en el SVE els joves adquireixen una sèrie d'habilitats i coneixements de gran importància en el context personal i professional. Aquest procés és reconegut per la Comissió Europea amb un certificat que l'acredita: el Youthpass.

A la UAB, la Fundació Autònoma Solidària fa d'entitat d'enviament. Com a entitat d'enviament la FAS és responsable d'informar i formar els estudiants de la UAB, orientar-los en la selecció d'un projecte de voluntariat i coordinar-nos amb l'entitat d'acollida per preparar l'arribada del voluntari.

Per a més informació:
- Contacta amb fas.voluntariat@uab.cat
- Guia del Servei de Voluntariat Europeu (curs 2017-2018).
- Fitxa voluntariat EVS