Beques, ajuts, duració i modificació de l'estada

Beques, ajuts, duració i modificació de l'estada

· Programa Erasmus+: El SEPIE (Agència ERASMUS) donarà una beca, que variarà el seu import depenent del lloc de destinació. S'han dividit els països en 3 grups:

    - Grup 1: Països amb cost de vida alt..........300 euros/mes
    - Grup 2: Països amb cost de vida mig........250 euros/mes
    - Grup 3: Països amb cost de vida baix.......200 euros/mes

· UAB Exchange Programme (Programa Propi)
En funció del Pressupost de la UAB es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que són acceptats a aquest programa (de 1200 euros/any i 750 euros/semestre) Aquestes beques s'atorgaran seguint els mateixos criteris seguits durant el procés de selecció fins a cobrir els fons disponibles.

· SICUE
Els estudiants no percebran cap tipus d'ajut.        

· Beca Règim General
Els estudiants que fan una estada Erasmus+ i que l'any anterior hagin tingut la beca de règim general tindràn un ajut suplementari de 100 euros/mes (fins a cinc mesos, com a màxim).

Un estudiant podrà realitzar 12 mesos d'estada, combinant els diversos programes d'intercanvi, per cada cicle d'estudis (grau, màster, doctorat).

· Perllongament i reducció de l'estada
    -Perllongament: Els estudiants que marxen el 1r semestre poden perllongar l'estada, però sense beca.
    - Reducció: Els alumnes que fan una estada anual podran sol·licitar reduir l'estada a un semestre.

· Retorn per causa de força major
Si l'estudiant no ha cobert el temps mínim de l'estada (3 mesos) no haurà de retornar l'import sempre que ho justifiqui adequadament (certificat mèdic).

· NOVA EINA! Calculadora de beques Erasmus+
Si esteu pensant en participar en un programa d'intercanvis Erasmus, la ESN (Erasmus Student Network) espanyola ha posat a la vostra disposició una calculadora de beques perquè qualsevol estudiant pugui conèixer amb exactitud quina seria la quantia de la seva beca depenent de la seva Comunitat Autònoma, així com a quines altres beques públiques i privades complementàries podria tenir accés.

· Altres ajuts i beques
- Cercador de beques i ajuts de la UAB 
- Treball Campus UAB
- Ajut MOBINT Agència AGAUR (Generalitat Catalunya) 
- Erasmus mundus
- Beques de La Caixa
- Beques Santander
- Beques UE