Com funcionen els intercanvis?

Com funcionen els Intercanvis?

Què vol dir anar d'intercanvi?

Vol dir que l’alumne/a, durant tot un curs acadèmic o durant el semestre que triï, continuarà temporalment els seus estudis de la UAB en una universitat estrangera amb la qual tinguem conveni.

La matrícula s’haurà de fer i pagar a la UAB (automatrícula) però algunes o totes les assignatures s’hauran de marcar com d’intercanvi. Allà també s’haurà de fer una matrícula, gratuïta, de les assignatures equivalents a les matriculades a la UAB, la nota de les quals serà traslladada a l’expedient de la UAB en finalitzar l’intercanvi.

L’alumnat haurà de cercar, a través de la web de la universitat de destí, quines assignatures d’allà es corresponen amb les que s’hagi matriculat a la UAB (quant a crèdits, contingut, objectius, càrrega horària, etc.). Aquesta correspondència és el que s’anomena equiparació d’estudis. És important que abans de triar on es vol anar, es tingui la seguretat que allà es podran cursar un mínim de crèdits equiparables (>=15ECTS/semestre).

L’equiparació d’estudis entre les assignatures de la UAB i les de la universitat de destí s’ha de formalitzar a través del document anomenat “Acord d’estudis” o Learning Agreement que signen l’estudiant, els coordinadors d’intercanvis d’aquí i el d’allà.