Taula d'equivalències de notes

Taula d'equivalències de notes

Abans de marxar, comprova a quina nota de la UAB equival cada nota de la universitat a la que marxaràs:


A partir del curs 2017-2018, s'utilitzarà la nova Taula d'Equivalències de Notes.