Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Recerca de l'Esport UAB

L'Esport a la UAB

En els darrers anys la UAB ha vist com es reconeixia el seu esforç per impulsar la qualitat de la docència, per atraure talent internacional i per obtenir un impacte creixent de la recerca amb una millora progressiva de la classificació en els rànquings internacionals més prestigiosos i influents. 

L'esport és un sector amb creixent importància econòmica i social. El sector esportiu adquireix una creixent importància en el PIB dels països i representa un 2% del PIB i un 1,2% del VAB de  l’economia catalana (any 2013). La Comissió Europea, al Llibre Blanc sobre Esport, reconeix la  importància de l'activitat física i l'esport, la seva funció social i dimensió saludable, econòmica i organitzativa. Es converteix així en un àmbit de noves grans oportunitats en les convocatòries recerca públiques i privades.

A la UAB hi ha una important tradició d'investigació, formació i transferència sobre esport dispersa en diverses iniciatives i que ha anat sorgint des de fa gairebé 30 anys. Segons el Rànquing QS, la UAB se situava l'any 2018 entre les 100 primeres universitats en investigació i formació sobre esport.

A més a més de les activitats de recerca, formació i transferència, la UAB compta amb el Servei d’Activitat Física de la UAB, que té entre els seus objectius fundacionals el suport a la recerca i a la formació de la universitat, i gestiona el programa de suport als esportistes (Tutoresport).

Informació complementària