Vés al contingut principal

Linies de recerca

L’activitat de recerca de l’Institut recull l'experiència investigadora de qualitat desenvolupada fins ara pels seus membres adscrits en l'àmbit de l'esport. Però també incorpora el potencial que representa l'excel·lència investigadora de diferents àrees de coneixement que a partir d'ara s'aplicaran a la recerca sobre l'esport. Un dels principals objectius de l'Institut és introduir un enfoc holístic, transversal i interdisciplinari, amb capacitat d’abraçar les complexitats inherents en l'àmbit d'estudi de l'esport.

Salut, comunicació, psicologia, economia, educació, dret, enginyeria, periodisme, gestió d'informació, traducció, geografia


L'activitat de recerca de l'IRE-UAB contempla diverses línies de recerca que responen a l'activitat investigadora del personal acadèmic adscrit a l'institut. 

  • Els estudis olímpics es conceb com un camp d'estudi transversal en el qual conflueixen totes les disciplines i camps d'especialització de l'IRE-UAB. 
  • La perspectiva de gènere s’aplica en les línies de recerca desenvolupades en cada àrea de coneixement.