Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Recerca de l'Esport UAB

Màster en Estudis Olímpics

Master of Arts in Olympic Studies

La UAB participa a través del Centre d'Estudis Olímpics com a soci en el Màster en Estudis Avançats en Estudis Olímpics, un programa internacional part-time especialitzat en estudis olímpics. El Màster és un programa internacional d’estudis olímpics. És un programa de dos anys organitzat en sis mòduls, de sis dies cadascun i una tesi.

El programa l’ha desenvolupat una xarxa de prestigioses universitats, que apleguen l’Escola Superior Alemanya d’Esports de Colònia, la Universitat de Mainz, la Universitat de Loughborough, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Lió. El Centre d’Estudis Olímpics del CIO ha contribuït al desenvolupament del projecte acadèmic.

El CEO-UAB és el responsable del mòdul docent sobre els Jocs Olímpics, Mitjans i Comercialització, que coordina el doctor Emilio Fernández Peña, director del CEO-UAB. A través de les sessions, els estudiants aprenen fins a quin punt això representa un repte per a les polítiques tradicionals del CIO i per als valors olímpics: entenen la influència dels mitjans i la comercialització en el Moviment Olímpic i tenen una visió crítica de les estratègies comercials i dels mitjans del CIO, els COJO i els patrocinadors del programa TOP. Els estudiants també aprenen l’impacte dels nous mitjans en les relacions entre el Moviment Olímpic, els mitjans i els consumidors.

 
PRINCIPALS OBJECTIUS
 
Els principals objectius del programa d’estudis són:
  • Ampliar els coneixements dels participants en l’àmbit de les ciències socials i les humanitats en relació amb l’Olimpisme;
  • Promoure la visió crítica dels participants en relació amb la naturalesa i la importància dels valors en la promoció i la pràctica de l’Olimpisme, de l’esport olímpic i del Moviment Olímpic;
  • Fomentar la reflexió crítica en els processos de continuïtat i transformació en el Moviment Olímpic, i en la relació entre l’Olimpisme i les pràctiques olímpiques i contextos socials més amplis; i també
  • Desenvolupar la capacitat dels participants de fer recerca independent en les àrees d’interès del Moviment Olímpic fent servir la metodologia apropiada.

 

PROGRAMA

El Màster és un programa part-time que té una durada de dos anys amb quatre períodes docents. Consisteix en sis mòduls de docència i la presentació d’una tesi. Els mòduls estan organitzats amb una programació setmanal (sis dies per mòdul). En cada període hi ha dues úniques setmanes obligatòries d’estudi al campus. El programa inclou els mòduls següents:

Mòdul 1: Ètica, valors i educació olímpica. Història de l’Olimpisme; ètica i valors olímpics; educació olímpica; conceptes i avaluació; Olimpisme i cultura.

Mòdul 2: Atletes olímpics i transformació de l’esport d’elit. Història de l’Olimpisme; esport, ètica i valors olímpics; educació olímpica; conceptes i avaluació; Olimpisme i cultura.

Mòdul 3: Metodologia de la recerca en estudis olímpics. Introducció als mètodes de recerca en les humanitats i les ciències socials; filosofia de la metodologia en les ciències socials i les humanitats; mètodes de recerca qualitatius i quantitatius; recursos en la recerca sobre el fenomen olímpic.

Mòdul 4: Òrgans de govern, política i organitzacions olímpiques. Estructures legals i d’organització de les Olimpíades; l’Olimpisme i el bon govern; sostenibilitat, medi ambient i seguretat; llegats i impactes de les Olimpíades.

Mòdul 5: Els Jocs Olímpics – Mitjans i comercialització. Naturalesa i evolució dels Jocs Olímpics com a gran esdeveniment; el rol i la representació dels mitjans; experiència dels espectadors dels Jocs Olímpics; tendències, avantatges i límits del patrocini; màrqueting i oportunitats comercials.

Mòdul 6: Relacions internacionals i el Moviment Olímpic. Rol de l’esport en les relacions internacionals; concepte de la Treva Olímpica; ús del fenomen olímpic com a eina diplomàtica; política a les nacions dividides i el Moviment Olímpic; rol de l’esport en els programes humanitaris; programes de desenvolupament de l’esport.

Informació complementària