Vés al contingut principal

Suport esportistes

Tutoresport-UAB és un programa de suport acadèmic i tutelatge adreçat als i a les esportistes  matriculats a la UAB. La UAB els dona la possibilitat de compaginar la seva activitat acadèmica i esportiva, comptant amb l’activa col·laboració d’un/a tutor/a, professor/a de la Facultat o Escola universitària en la qual estudien, els reconeix sis crèdits de lliure elecció durant el itinerari acadèmic, afavoreix que puguin entrenar al mateix campus i participar activament de les competicions representant a la UAB en els campionats de Catalunya i Espanya.

Tutoresport-UAB va ser el primer programa d’aquestes característiques a tot l’estat espanyol i va iniciar-se el curs 1996/1997. 

El Programa Tutoresport-UAB depèn acadèmicament del Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat i l’accés i l’acompanyament el gestiona el Servei d’Activitat Física.  A data d’avui, han passat pel programa més de 600 esportistes.