Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Recerca de l'Esport UAB

Equip humà

Equip humà de l'Institut

L'Institut de Recerca de l'Esport està integrat per 41 membres del personal acadèmic de la UAB que han adscrit la seva recerca a l'Institut, 13 investigadors en formació (estudiants de doctorat i becaris d’investigació i ajudants), 2 tècnics de suport a la recerca. A més, l'Institut compta amb la col·laboració de 4 membres d’altres institucions, universitats o centres de recerca mitjançant un conveni o altres fórmules de cooperació, i per recerques o transferències especifiques.

Un equip que treballa l'esport des d'un perspectiva interdisciplinar, combinant l'expertesa d'investigadors de 15 departaments de la UAB:

 • Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius  
 • Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat    
 • Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
 • Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
 • Departament de Filologia Catalana    
 • Departament de Geografia
 • Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
 • Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
 • Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació    
 • Departament de Psicologia Social
 • Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
 • Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • Departament d'Economia Aplicada 
 • Departament d'Economia i d'Història Econòmica    
 • Departament d'Empresa    

L'equip investigador compta amb el suport del Personal d'Administració i Serveis de la UAB per a la gestió dels projectes i les activitats que es desenvolupen.